Gå till innehållet

Köttätandet måste minska med minst 75 %

Hyllor med mat på en hylla.

Köttkonsumtion. Foto: Raysonho @ Open Grid Scheduler, CC0

En ny studie har gått igenom forskning om köttkonsumtion och dess effekter på miljön, klimatet, hälsa och ekonomin. De kommer fram till att rika länder måste minska sin köttkonsumtion kraftigt om jordens resurser ska räcka till att mätta oss i framtiden.

En lång rad studier har visat att köttkonsumtion innebär en stor belastning på vår planet. Det är en så stor industri att boskap utgör 60 procent av världens alla däggdjur. Det innebär stora utsläpp av växthusgasen metan. Dessutom är köttproduktion ett väldigt ineffektivt användande av mark. Boskapen omvandlar bara en liten del av kalorierna de äter till kött och behöver därför en betydligt större landmassa än om vi direkt skulle äta exempelvis den soja som boskapen ofta får som foder. Sist, men inte minst, är överdriven köttkonsumtion ohälsosamt för oss och kopplas till en rad sjukdomar.

I dagsläget äter varje EU-medborgare i snitt 1,5 kg kött per vecka eller 80 kg per år. Om hela världen skulle äta så mycket kött skulle klimatmålen garanterat missas och många ekosystem kollapsa, säger Matim Qaim vid Bonn universitet som varit med och skrivit den nya studien, som publicerats i Annual Review of Resource Economics.

– Vi måste därför minska vår köttkonsumtion avsevärt, helst till 20 kilo eller mindre per år (400 gram/vecka). Kriget i Ukraina och den internationella bristen på spannmål visar också att mindre spannmål bör gå till att utfodra djur för att stödja livsmedelssäkerheten. För närvarande används ungefär hälften av allt spannmål som produceras i världen som djurfoder.

Matim Qaim poängterar också att lösningen för att världens befolkning ska kunna mättas, inte är att alla blir vegetarianer. Detta eftersom vissa delar av världen lämpar sig bättre för betande djur än för att odla grödor. I vissa delar av världen är också mjölk, ägg och kött en nödvändig inkomst för att överleva. Men det är inte de fattiga delarna av världen som är problemet. De äter inte så mycket kött som invånarna i de industrialiserade länderna. Det är de rika länderna som måste dra ner på köttkonsumtionen och för att förändra beteendemönstret kan det behövas en köttskatt, troligen på över 20 procent för att den ska ha tillräcklig effekt, påpekar forskarna.

Källor: University of Bonn och Annual Review of Resource Economics

Mer att läsa