Gå till innehållet

Köttallergi på uppgång i hela världen

Vanlig fästing. Foto: H. KrispOwn work, CC BY 3.0, Link

Enbart i Stockholmsområdet har 300 fall av köttallergi diagnosticerats, men mörkertalet är stort eftersom få känner till att allergin finns och eftersom det kan vara svårt att ställa rätt diagnos. Köttallergin sprids via fästingar.

Det menar Marianne van Hage, överläkare och professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet och Maria Starkhammar, överläkare på Södersjukhuset, som driver ett forskningsprojekt om köttallergi, eller egentligen allergi mot kolhydraten alfa-Gal som finns i rött kött från alla däggdjur.

– Det vi vet idag är att symtomen är fördröjda och uppkommer flera timmar efter intag av rött kött och inälvsmat, till skillnad från till exempel jordnötsallergi där symtomen i regel kommer inom några minuter. Det gör det svårt för patienten och läkaren att se kopplingen mellan köttintag och reaktion, säger hon till Astma- och allergiförbundet.

Även mjölkprodukter och gelatin (vanligt i godis) kan i vissa fall ge upphov till allergiska reaktioner och enligt en ny studie kan allergiantikroppar mot katt, björk och gräs öka risken och de flesta som får besvär är i medelåldern.

De vanligaste symtomen vid köttallergi är nässelutslag, magproblem och luftvägsbesvär.

– Det behövs mycket mer forskning om denna allvarliga allergi, som är på uppgång i hela världen. En bidragande orsak är att fästingpopulationen har ökat och att fästingsäsongen blir längre till följd av ett varmare klimat. Det är också viktigt att se till så att sjukvården har kunskap om allergin, så att fler patienter kan identifieras, säger Marianne van Hage.

Till Karolinska Institutet berättar hon om hur man kan skydda sig:

– Med rätt klädsel när man vistas i fästingrika områden. Personer med blodgrupp B eller A/B verkar dock vara mer skyddade, men inte helt. Det beror på att blodgrupp Bantigenet har en kolhydrat som liknar alfa-Gal, vilket gör att dessa personer är mindre benägna att reagera. Har man väl fått köttallergi så får man helt enkelt undvika rött kött och inälvsmat. Det går inte att tillaga bort alfaGal utan äter man rött kött så exponeras man.

De senaste 20 åren har köttallergi från fästingar upptäckts i 17 länder och verkar öka. I USA har forskare upptäckt att i områden med stora populationer av eldmyror finns färre fästingar som sprider köttallergi.

Källor: Astma- och allergiförbundet, Popular Science, Karolinska Institutet och P4 Stockholm

Mer att läsa