Gå till innehållet

Kornknarr stoppar granplantage

För två år sedan sökte Bergvik Skog Plantor AB tillstånd att plantera gran i ett gräsmarksområde i Älvkarleby kommun i norra Uppland. Ansökningen gällde ett 20 hektar stort område. Länsstyrelsen i Uppsala sa dock nej med hänvisning till att det är ett häckningsområde för kornknarren.

Bergvik överklagade domen och fick rätt i mark- och miljödomstolen som ansåg att det finns gott om kornknarr i Uppland. Mark- och miljööverdomstolen gick dock på länsstyrelsens linje då arten är rödlistad och “reproduktionen låg”. Det blir därmed inget granplantage i Älvkarleby.

Källa: ATL

Mer att läsa