Gå till innehållet

Korallrev har halverats sedan 50-talet

Koraller på havsbotten i Australien. Foto: Holobionics, CC BY-SA 4.0.

En ny studie målar upp en dyster bild av hur det gått för världens korallrev sedan människan började sätta ett allt större fotavtryck på jorden.

Världens korallrev drabbas hårt av klimatförändringar, överfiske, förstörda livsmiljöer och miljöfarliga utsläpp. Forskarna bakom en ny studie har försökt räkna på hur dessa faktorer påverkat korallreven.

De kom fram till att sedan 1950-talet har:
• Korallreven halverat sin utbredning
• Antalet fångster av fiskar som lever i korallrev har minskat med 60 procent
• Korallrevens förmåga att skapa ekosystemtjänster har minskat med hälften.

Dessa effekter slår inte bara hårt mot den biologiska mångfalden, som till exempel att hajar är borta från vart femte korallrev, det drabbar även människor som lever i närheten.

– Effekterna av försämrade och minskande korallrev är redan uppenbara genom påverkan på försörjningsmöjligheter, kommersiellt fiske och turism i Indonesien, Karibien och södra Stilla havet. Detta gäller även i marina skyddade områden eftersom de inte ger skydd mot klimatförändringar och kan ha bristande kontroller och personal. Fisk och fiske ger viktig näring i kustnära utvecklingsregioner med få alternativa näringskällor, skriver forskarna i sin rapport.

Deras data sträckte sig bara fram till 2007, men de är övertygade om att utvecklingen fortsatt försämras sedan dess. Inte minst med tanke på att korallreven 2020 drabbades av den tredje massblekningen på fem år och att det var den värsta någonsin.

Källor: The Guardian och One Eartth

Mer att läsa