Gå till innehållet

Korallrev halverar skador från översvämningar

Korallrev utanför Indonesien. Foto: Fabian Lambeck, CC BY-SA 4.0, 

För folk som lever nära världens kuster är korallrev ett viktigt skydd. Enligt en ny studie skulle de årliga skadorna från översvämningar vara dubbelt så dyra om det inte fanns korallrev. Något att tänka på när allt fler av världens korallrev håller på att dö. 

Som exempel nämner forskarna orkanen Irma som slog till mot Florida Keys i september 2017. Förutom vindarna som slog sönder hus, träd och mycket annat höjdes också vattennivån med ungefär 1,5 meter. Hade det inte funnits korallrev utanför kusten hade vågorna som slog in mot land varit över sex meter höga. I stormen dog dock många koraller utanför kusten.

LÄS ÄVEN: • Ny stor studie: Världens korallrev beroende av minskade utsläpp

– I grund och botten gav korallrevet sitt liv så att våra byggnader fortfarande står kvar, säger Erich Bartels, forskare vid Mote Marine Laboratorys korallforskning, till Business Insider.

Utan korallrev skulle världens kostnader för översvämningar fördubblas. Från drygt 30 miljarder till över 60 miljarder kronor årligen. Bara i USA skulle översvämningarna kosta två miljarder kronor extra per år. Dessutom skulle de drabba mer än 80 procent fler människor.

LÄS ÄVEN: • Ny dokumentär om korallreven vill ”väcka världen”

De senaste 30 åren har ungefär 50 procent av världens korallrev dött och inom de närmaste årtiondena ser många fler korallrev ut att försvinna, bland annat på grund av klimatförändringar. År 2030 beräknas 98 procent av världens korallrev årligen utsättas för förhållanden som kan leda till korallblekning och utdöende. Förutom klimatförändringarna och de allt varmare haven är även överfisket och utsläpp från jordbruk stora anledningar till att korallreven har allt svårare att klara sig.

Korallrev som dör innebär inte bara ett sämre skydd mot översvämningar. Det är också ett hot mot livet i vattnet. Korallrev brukar räknas som en av världshavens viktigaste barnkammare för fiskar och andra marina arter.  De utgör bara en procent av havsbottnarna, men ungefär 25 procent av alla fiskarter lever delar av sina liv i korallreven. Fisket och turismen som kan existera tack vare korallreven beräknas vara värt hundratals till tusentals miljarder kronor årligen.

Det finns med andra ord många anledningar att göra vad vi kan, både som privatperson och på regeringsnivå, för att minska klimatutsläppen och minska risken för att korallreven kommer dö ut.

Källa: Business Insider

Mer att läsa