Gå till innehållet

Köpenhamn vill bygga stor ö i Öresund – kritik från Sverige

Öresund. Foto: Av My another accountEget arbete, CC0, Länk

Bostadsområdet Lynetteholmen i Köpenhamn är planerad som en 280 hektar konstgjord ö i Köpenhamn som bland annat ska byggas på över 80 miljoner ton jord i Öreund. Projektet får kritik från länsstyrelsen i Skåne.

Det öppna vattnet mellan Sverige och Danmark blir allt mindre. Enligt länsstyrelsen i Skåne har Öresund fyllts ut med bebyggelse och annan exploatering med minst 24 kvadratkilometer i modern tid, enbart på den svenska sidan (gäller enbart utfyllnader i städerna Malmö, Landskrona och Helsingborg).

– Sverige och Danmark måste gemensamt ta ansvar och sätta en gräns för hur mycket Öresund och naturvärdena kan tåla, även för att uppfylla vatten- och havsmiljödirektiv samt miljömål, innan de grunda miljöerna blir alltför fragmenterade och små, skrev länsstyrelsen i Skåne i ett yttrande om projektet i slutet av 2019.

Den 280 hektar stora ön i Köpenhamns hamn ska påbörjas 2023 och sedan fyllas på med 2,6 miljoner ton jord och sand om året i över 30 år. Sand ska bland annat hämtas från södra Öresund, i närheten av Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten.

– Det är inte trovärdigt för Öresundsvattensamarbetet att acceptera att utfyllnaderna fortsätter i Öresund. Framför allt inte när man samtidigt vill använda Öresund som ett varumärke för en god havsmiljö och då städer som Malmö och Köpenhamn utger sig för att vara ambassadörer för havsmiljön och för klimatneutralitet. Ska Öresund fortsätta att vara ett av Sveriges mest välmående havsområden måste vi samarbeta med Danmark för att förhindra att denna miljö försvinner eller påverkas negativt, skriver länsstyrelsen i Skåne vidare.

Enligt danska Byrum Monitor anser länsstyrelsen att Köpenhamn bör överväga att stoppa bygget helt. Den 25 januari löper tiden ut för synpunkter på projektet. Utvecklingsdirektör Ingvar Sejr Hansen skriver till tidningen att projektet inte kommer ha en betydande påverkan på Öresund.

Källor: Byrum Monitor, Länsstyrelsen i Skåne och News Öresund

Mer att läsa