Gå till innehållet

Konsumtion i EU och USA driver på illegal regnskogsskövling på Papau Nya Guinea

Skog i Papua Nya Guinea. Foto: eGuide TravelPapua New Guinea, CC BY 2.0, Link

Stora skogs- och palmoljebolag har roffat åt sig mer än 50 000 kvadratkilometer av Papua Nya Guineas regnskog vilket bryter mot landets egna förordningar, enligt organisationen Global Witness. Världens tredje största regnskog ödeläggs, vilket påverkar ursprungsbefolkning, klimat och biologisk mångfald.

Marken i Papua Nya Guinea ägs av ursprungsbefolkningen som har legal rätt att bruka marken och skogen för sitt livsuppehälle, enligt landets förordningar. Trots detta så exploateras skogen illegalt av storbolag i jakten på resurser medan regeringen är passiv. Istället bör regeringen skydda och försvara landets regnskog och dess medborgare, skriver Global Witness.

Regnskog vid East Rennell, Solomonöarna. Foto: S.A. Tabbasum via Wikimedia Commons

10 000-tals människor i Papua Nya Guinea har fått sin mark stulen av stora bolag, ofta med hjälp av polisvåld. Ibland har de fått sina hem nedbrända för att regnskog ska skövlas där. Timret som importeras av Kina görs till möbler, trägolv och andra trävaror som säljs runt om i världen, även i EU. Paul Pavol, miljö- och människorättsaktivist i Papua Nya Guinea och som även vunnit Alexander Soros Foundation Award 2016, berättar i en film:

– Det kom en stor pråm med skogsmaskiner hit och poliser vaktade maskinerna. Vi var de första sa ”nej, sluta, vi vill inte ha det här!” När jag ser båtar på väg bort fullastade med träd från min skog så gråter jag. Vi har ingen kontroll över dessa människor. De säger att de äger marken nu och kan därför göra som de vill.

Paul Pavol menar att befolkningen måste göra sina röster hörda för att stoppa skövlingen och rädda sin skog. Ava Lee från Global Witness säger i filmen:

– Enligt lagen tillhör marken folket men de lokala markägare vi har pratat med visste inte ens om att deras mark skulle tas från dem. När de försökte höja sina röster har de blivit skrämda och ibland nedslagna av polisen.

En liten orkidé i Papua Nya Guineas regnskog. Foto: Ambok1 via Wikimedia Commons

För att komma åt Papau Nya Guineas naturresurser utnyttjar storbolagen ett arrendesystem som egentligen är ämnat åt landets småjordbruk. Utbredda bedrägerier och illegala handlingar ger skogs- och palmoljebolag möjlighet att komma över mark. Regering, myndigheter och rättsväsende gör inget för att styra upp det. Paul Pavol säger:

– På dokumenten som gäller arrendena har tillagts namn på döda människor, nedskrivna och signerade utan deras medgivande. Automatiskt blir det då 99 år av arrende som gäller, tre generationers arrende. När dessa arrenden har gått ut så har vi förlorat allt!

LÄS ÄVEN: • Avverkad och bränd regnskog står för tredje största kolutsläppen i världen

Kina, världens största importör av regnskogstimmer, är det land som importerar mest illegalt timmer från Papua Nya Guinea. Anledningen till det är att det inte finns någon kontroll i Kina på importerat timmer, ingen reglering om hållbarhet eller ursprung. Något som i sin tur driver på den illegala avskogningen, enligt Global Witness. Det innebär att konsumenter av kinesiska trävaror runt om i världen, i Europa och i USA, blir delaktiga i den illegala regnskogsskövlingen. Det kan vara allt från trägolv till möbler som är tillverkade i Kina av illegalt nedhuggen regnskog. Ava Lee från Global Witness säger:

– Inte förrän vi vet ursprunget; var det tropiska timret kommer ifrån, kan vi stoppa detta. Till dess så kommer avverkningarna fortsätta och verka förödande på regnskogar och lokalbefolkningar på Papua Nya Guinea och runt om i världen.

Brun bågnäbbsparadisfågel, (Epimachus meyeri). Foto: markaharper via Wikimedia Commons

Papua Nya Guinea är en av de platserna på jorden där regnskogen har som rikast biologisk mångfald med många unika arter. Men redan 2014 var en tredjedel av regnskogarna skövlade.  Fram till 2019 har ytterligare 640 000 hektar avverkats. Regnskogen är av stor global betydelse för både biologisk mångfald och för klimatet.

I en rapport tar Global Witness upp flera viktiga punkter: Regeringen i Papua Nya Guinea är passiv och stoppar inte avskogningen. Lag och ordning råder inte längre vilket innebär att avskogning och export av illegalt timmer stöds av polis och skogsmyndigheter. Arrendesystemet och vad som gäller enligt dess regler granskas inte. Den nationella skogsmyndigheten fortsätter att ge tillstånd för avverkningar av regnskog med hög biologisk mångfald och struntar i att befolkningen vill stoppa det. Ingen av de bolag eller statliga tjänstepersoner som bryter mot lagar och regler åker fast.

LÄS ÄVEN: • OS i Tokyo 2020 byggs av trä från hotade regnskogar

Grannen Solomonöarna som ligger i Stilla havet öster om Papua Nya Guinea, har liknande problem. Mellan 2001 and 2017 har Solomonöarna förlorat 1 440 kvadratkilometer regnskog, enligt Global Forest Watch. Beibei Yin, som driver en kampanj genom Global Witness säger i en intervju på nyhetssajten Mongabay:

– Det är oroväckande. Om denna avverkning fortsätter i samma takt kommer den naturliga skogen på Solomonöarna att vara borta till 2036.

Mer än 80 procent av timret från Solomonöarna hamnar i Kina. Kina importerar hälften av sitt timmer från Solomonöarna och Papua Nya Guinea och det kommer från biologiskt rika regnskogar som borde vara skyddade. Andra länder i Sydostasien och Afrika har skärpt sina regleringar gällande export av timmer.

– Vi ska alla vara oroade över konsumtionen på jorden och vad denna konsumtion orsakar regnskogarna i Stillahavsområdet. Tiden rinner ut samtidigt som många av de ursprungliga skogarna förstörs av kinesiska samarbetspartners.

Film från Global Witness om hur ursprungsbefolkningen drabbas av skogsskövlingen:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.


Källa: youtube.com

Källor: Global Witness, Mongabay, Global Forest Watch

Mer att läsa