Gå till innehållet

Kondorer hotas av miljögifter från haven

Ddt
Kalifornisk kondor. Foto: Laura Gooch via Flickr http://www.flickr.com/photos/lgooch/11584590295/

Kalifornisk kondor. Foto: Laura Gooch via Flickr 

Trots att bekämpningsmedlen DDT och DDE varit förbjudna i USA sedan 1972 finns ämnena kvar i naturen och fortsätter påverka ekosystem. I en ny forskning visas att även kondorer drabbas av de höga nivåerna som fortfarande finns kvar i haven.

Kalifornisk kondor är en akut hotad art som det bara finns ungefär 400 individer i det vilda kvar av. Förutom uppfödning och utplacering arbetas det även med informationskampanjer för att rädda kondorerna.

LÄS ÄVEN: • Kampanjer och förbud räddar hotad kondor.

Det största hotet mot kondorer i det vilda är nämligen blyförgiftning. Asätarna äter kadaver av djur som skjutits av jägare. Detta har lett till att de majestätiska rovfåglarna ibland även tvingats fångas in och behandlas för blyförgiftning. Sedan 2005 har flera åtgärder sats in för att minska antalet blykulor i området. Dels informeras jägare om blyförgiftning, dels delas det ut kuponger för blyfri ammunition.

LÄS ÄVEN: • Oväntat tillskott till hotad kondor.

Nu har forskare visat att fåglarna även hotas av höga halter förbjudna bekämpningsmedel och andra miljögifter i döda marina däggdjur som kondorerna ibland hittar och äter längs kusten. Det har uppmätts 12-100 gånger högre nivåer av kvicksilver, PCB och andra bekämpningsmedel i kondorer som lever vid kusten jämfört med kondorer som lever i inlandet. Enligt forskarnas beräkningar kan 40 procent av dessa fåglar ha så höga giftnivåer att deras äggs skal kommer vara förtunnade och därmed lättare att skadas. 20 procent kommer få svårare att lyckas med häckningen.

De höga halterna av miljögifter i marina däggdjur blir ytterligare en faktor för bevarandeprojektet California Condor Recovery Program att ta hänsyn till i deras framgångsrika försök att rädda den kaliforniska kondoren – USA:s största landlevande fågel.

Källa: Science Daily

Mer att läsa