Gå till innehållet

Komplicerad konflikt mellan människor och tigrar i Indien

För en vecka sedan sköts en tiger i Indien av ett speciellt jaktteam som beställts av myndigheterna i landet. En tragisk händelse för ett djur som bara återstår i 1700 exemplar, men verkligheten bakom skjutningen är komplicerad.

Tigern, som levde i Tamil Nadu-området i södra Indien, misstänks ha dödat tre människor och två kor inom en vecka. Den har spridit sådan skräck i området att människor inte vågat gå till jobbet och hela 45 skolor i området har hållit stängt i över en vecka.

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

Tiger. Foto: Bob Jagendorf via Wikimedia

17 människor misstänks ha dödats av tigrar i Indien de senaste fem veckorna. Det verkar som att det bara rör sig om fem tigrar som står för alla dessa dödliga attacker och tigrar som börjar se människor som föda brukar kallas för “man-eaters”. Två av dessa fem tigrar har fångats in av myndigheterna, men flera av tigrarna är fortfarande fria och attackerna har lett till att folk hotat att ta lagen i egna händer.

I takt med att tigrarnas naturliga miljö minskar till följd av skogsskövling lever människor och tigrar allt närmre varandra i Indien. När tigrar inte längre hittar byten inom sin miljö börjar de vandra till nya platser och kommer då ofta i kontakt med människor i det tätbefolkade Indien (368,2 personer/km2 jämfört med Sveriges 20). För det mesta rör det sig om unga tigrar eller äldre och skadade individer som jagats bort från ett revir. I snitt dödas 85 människor av tigrar varje år i Indien.

I de flesta fall när attacker sker mot människor släpas inte offret iväg och äts inte heller. Istället verkar det vara frågan om plötsliga möten i naturen som gått fel och så kallade “man-eaters” är väldigt ovanliga. Att skilja de övriga attackerna från sådana som orsakats av tigrar som ser människor som byten är dock inte alltid så lätt.

Enligt indisk lag kan chefen på varje delstats naturdepartement förklara en tiger som “man-eater” och därmed tillåta att den dödas. Att skjuta tigrar är också en betydligt billigare, enklare och snabbare metod än att göra som naturföreningarna vill och fånga in dem. Eftersom det oftast tar betydligt längre tid att fånga in en tiger än att skjuta den så ökar också risken att fler attacker ska ske och också att människor boende i området skjuter ihjäl  tigrar på eget initiativ.

Tre olika tigerforskare som BBC Nature pratat med, Dr George Schaller, Dr Ullas Karanth och Valmik Thapar, menar att det är viktigt att säkerställda “man-eaters” snabbt tas om hand för att bibehålla lokalbefolkningens förtroende och minimera deras rädsla. Samtidigt påpekar de att det kan vara svårt att avgöra vilka tigrar som är “man-eaters” och att myndigheterna inte får lockas att dela ut den domen alltför lättvindligt.

Källor: BBC Nature, Aljazeera och Indian Express

Mer att läsa