Gå till innehållet

Kommun överklagar nej till naturreservat

Bilder från området. Foto: Thomas Johansson

Efter att länsstyrelsen avbröt sina försök att bilda ett naturreservat vid Garphytteklint har flera privatpersoner och Naturskyddsföreningen överklagat beslutet. Nu väljer även Örebro kommun att ta ärendet vidare och vill att regeringen agerar.

Ärendet gäller en skog med mycket höga naturvärden vid Garphytteklint som också är ett populärt friluftsområde. Delar av skogen är flera hundra år gammal och en inventering visade att det fanns minst 60 rödlistade arter och många signalarter i området. Länsstyrelsen tog därför initiativ till att bilda ett naturreservat i området, något som skulle ge markägaren 25 procent över marknadsvärdet i ersättning. Men markägaren svarade inte på inbjudan om dialog och skickade i våras istället in en ansökan om avverkning av 8 hektar i det 50 hektar stora området.

Länsstyrelsen avbröt då försöken att bilda ett naturreservat och menade att det var “en direkt konsekvens av att den nationella politiken förändrats” till att skogsägare ska ha mer att säga till om.

Överklagan och protester

Sedan dess har ett 15-tal personer och Naturskyddsföreningen överklagat länsstyrelsens beslut och över 2 000 namnunderskrifter har också samlats in. Även Örebro kommun anser att skogen behöver skyddas och har överklagat länsstyrelsens beslut. Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) säger till Nerikes Allehanda att de vill se en rättslig prövning.

En av de boende i området som vill se skogen skyddad säger till Natursidan att hen ser positivt på att Örebro kommun överklagar länsstyrelsens beslut.

– Men vi skulle helst vilja att kommunen tar över frågan om reservatsbildningen från länsstyrelsen. Kommunen kan på samma sätt som länsstyrelsen inleda en reservatsbildning. De har redan kontaktat markägaren och har enligt uppgift erbjudit honom att kommunen vill köpa skogen. Han har dock bestämt avvisat detta erbjudande.

Om kommunen övertar huvudansvaret för frågan kan de utfärda ett interimistiskt förbud mot skogsbruksåtgärder som kan skada de naturvärden som reservatet är avsett att skydda. Det kan förlängas till totalt fem år och därefter har kommunen rätt att fatta beslut mot markägarens vilja. Då får denne ersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. Markägaren kan överklaga detta upp till Högsta förvaltningsrätten.

– Det har den aktuelle markägaren gjort tidigare och det har slutat med att det har blivit reservat. Det har blivit långdragna processer, men så måste det bli om samhället vill hävda allmänintresset och skydda naturvärdena från ödeläggelse, berättar personen. 

Naturskyddsföreningens film om området:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källa: Nerikes Allehanda

Mer att läsa