Gå till innehållet

Kolmården slutar med delfiner

Delfin. Arkivfoto: Mark Interrante via Wikimedia

Kolmårdens djurpark ska istället fokusera på att bevara hotade djurarter.

Som anledning till beslutet att på sikt stänga delfinariet och fokusera mer på att hjälpa hotade arter nämns att populationen av vilda ryggradsdjur har minskat med 68 % sedan 1970 och att forskare anser att vi nu kan stå inför ett sjätte massutdöende.

– Vi har därför fattat ett strategiskt beslut om att fokusera allt mer på att bevara hotade djurarter. De senaste åren har vi avslutat djurhållning av flera ohotade arter bland annat kronhjort, alpacka och vildsvin, samt tagit emot de hotade arterna damagasell, asiatisk klolös utter och nilvattenbock. Som ett led i det omställningsarbetet kommer vi nu att inleda en långsiktig avveckling av delfinverksamheten. Vårt största fokus framöver är att hitta nya hem till delfinerna, något som kan ta flera år, skriver Kolmårdens djurpark. 

– Delfinerna betyder mycket både för oss och våra besökare. Att avsluta delfinverksamheten var därför ett svårt beslut att fatta. Men i en situation där bevarandearbetet blir allt viktigare behöver vi göra ännu mer för hotade djurarter och därför är beslutet både rätt och viktigt. Vårt största fokus framöver kommer att vara att hitta nya bra hem till delfinerna, ett arbete som får ta den tid det tar, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården. 

Djurrättsalliansen välkomnar beslutet och menar att det var på tiden:

– Under decennier har vi arbetat för att delfinariet ska stänga och nu kommer det att bli verklighet. Första gången jag själv protesterade utanför delfinariet var 1993, säger Daniel Rolke, organisationens ordförande.

De menar också att det bästa för delfinerna som finns kvar i delfinariet är att få flytta till ett så kallat “seaside sanctuary” där de får betydligt större utrymme att röra sig.

– Kolmården måste nu ta sitt ansvar och avveckla delfinariet skyndsamt och på ett sådant sätt att det främjar delfinernas hälsa. Det är viktigt att de omedelbart upphör med aveln på de delfiner som finns på delfinariet, så att det inte föds nya delfiner, säger Daniel Rolke.

Källor: Kolmårdens djurpark och Djurrättsalliansen

Mer att läsa