Gå till innehållet

Kolgruveområde har blivit friluftsområde i England

Liten sjö och våtmarksområde vid Hicks Lodge, Leicestershire i England. Återskapat landskap där det tidigare var gruvområde med enorma öppna dagbrott. Foto: Trevor Rickard via Wikimedia Commons

I centrala England har kolgruveområden och industriområden återställts och blivit naturområden. 8,5 miljoner träd har planterats sedan gruvorna stängdes i slutet av 80-talet. Skogen ”The National Forest” breder nu ut sig över det kullriga landskapet i 200 engelska kvadratmil, över landskapen Derbyshire, Leicestershire och Staffordshire där det tidigare var stora dagbrott och väldigt få träd.

Det första trädet planterades för 25 år sedan, då var bara 6 procent av dessa centrala delarna av England täckta med skog. Tidigare dagbrott från gruvverksamhet har fyllts igen och har blivit sjöar, ängar, skog och våtmarker. Ambitionerna är höga och området växer hela tiden med nyplanterade lövträd som ask, ek och björk och utökas med habitat skapade för olika arter. Djur som inte har setts på flera decennier har återvänt, exempelvis utter och almsnabbvingen, som är en rödlistad fjäril som är knuten till skogsalm. Fler arter förväntas komma tillbaka och hundratals holkar för bland annat tornuggla och fladdermöss sätts upp.

Trädplantering av olika lövträd 2011 och ängsmark vid Hicks Lodge i England där det tidigare var gruvområde. Foto: Trevor Rickard via Wikimedia Commons

Lokalbefolkningen är nöjda och stolta över utvecklingen, enligt ett reportage i The Guardian. Den före detta gruvarbetaren Graham Knight säger:

– Det är svårt att uttrycka i ord det som har hänt här och vilken stor påverkan det har haft. Det bästa är nog att folk som bor här är gladare nu. Människor vill flytta hit för att det har blivit så fint. Innan var det smutsiga dagbrott, lera, dålig luft och inte ett enda träd någonstans. Nu är vi stolta över att bo här.

John Everitt, chef vid the National Forest Company och som arbetar med projektet säger till The Guardian att den enkla handlingen att plantera träd har gett många positiva följder. Turismen har börjat blomstrat upp rejält, den biologiska mångfalden har ökat, lokalbefolkningens hälsa har förbättrats och många nya jobb har skapats.

– Vi har planterat träd kring husen där folk bor och sett till att naturen är lättillgänglig för alla. Det finns bara fördelar med detta projekt och de ökar hela tiden.

”The National Forest” lockar redan 7,8 miljoner besökare per år. Något som har gett 5 000 nya jobb och många nya lokala företag, exempelvis lokalt producerad mat och öl. Tusentals besökare vandrar, rider och cyklar på de hundratals mil av vandrings- och cykelleder. Planer finns för en naturskola och många grundskolor besöker redan skogen. Det är viktigt att barnen får lära sig att uppskatta den lokala naturen och föra dess värden vidare till framtida generationer, menar Everitt.

De markägare som finns i området och äger minst en hektar mark, kan frivilligt överlämna sin mark till projektet. De får då ersättning för att deras mark inkorporeras i ”vildmarken” genom att förvandlas till natur.

Källor:The GuardianThe National Forest

Almsnabbvinge-  en fjäril som har kommit tillbaka. Foto: Ian Kirk via Wikimedia Commons

Mer att läsa