Gå till innehållet

Koalor vaccineras mot klamydia

koala

Koala. Foto (beskuret): Douglas Paul PerkinsEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Enligt vissa beräkningar finns det ungefär 300 000 koalor kvar i världen. Enligt andra bara 58 000. Enbart sedan 2018 har de minskat i antal med hela 30 procent och de står inför en lång rad allvarliga hot. Mot ett av dem verkar vaccin hjälpa.

Hoten mot koalorna är många. Under 1900-talet skedde en utbredd jakt på det ikoniska djuret i Australien. Det dödades minst 500 000 individer enbart under jaktsäsongen 1927 och minst 8 miljoner i slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Deras livsmiljöer förstörs också i hög takt och det krävs att fler skogsområden skyddas och återskapas för att de ska kunna röra sig fritt i naturen.

Dessutom är klimatkrisen ett hårt slag mot koalorna. De drabbas av torka, vattenbrist och skogsbränder.

Sist, men inte minst, sprider sig könssjukdomen klamydia bland koalorna. Den kan leda till smärtsamma cystor, blindhet, infertilitet och till och med döden för djuren.

– Nästan alla honor som infekteras av klamydia blir infertila inom ett eller maximalt två år. Även om de överlever så förökar de inte sig, säger Mark Krockenberger, professor i veterinär patologi vid University of Sydney, till CNN.

Klamydia sprids också snabbt. 2008 hittades sjukdomen hos 10 procent av koalorna i området kring staden Gunnedah i New South Wales. I dagsläget är ungefär 85 procent infekterade.

Nu inleder forskare vid University of the Sunshine Coast en tredje testfas av klamydiavaccin när 200 koalor ska vaccineras. Om även denna fas är framgångsrik kommer lanseringen av vaccinet snabbas på för att förhoppningsvis åtminstone stoppa ett av hoten mot koalorna.

Källor: NBC News, CNN och Scientific Reports

Mer att läsa