Gå till innehållet

Koalor inte “utrotade”, men läget allt allvarligare för Australiens natur

koala

Koala. Foto (beskuret): Douglas Paul PerkinsEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Efter de dramatiska scenerna som visar koalor som räddas från skogsbränderna i Australien har det förekommit mediarapporter om att koalorna nu är “funktionellt utrotade”. Flera forskare protesterar mot den beskrivningen, men det är ingen tvekan om att arten under lång tid minskat kraftigt i antal och att läget i Australiens natur i allmänhet blir allt värre.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=3x8JXQ6RTIU

Det var redan i våras, innan skogsbränderna, som Australia Koala Foundation (AKF) skickade ut ett pressmeddelande om att koalorna kan vara “funktionellt utrotade” i det vilda. Termen”funktionellt utrotad” betyder att det finns så få individer kvar av en art att den inte kan överleva i ett längre perspektiv. Flera forskare och koalaexperter har i exempelvis New Scientist och The Conversation protesterat mot att hoppet skulle vara ute, men de är samtidigt överens om att arten närmar sig utrotning.

Uppgifterna om hur många koalor som finns i landet varierar stort eftersom de är svårräknade, men AKF skrev i sitt pressmeddelande i våras att det kan vara färre än 80 000. Andra forskare och experter uppgav 2016 att populationen var någonstans mellan 144 000 och 605 000.

Arten har under lång tid minskat i antal, mycket på grund av att koalornas eukalyptusskogar avverkas och exploateras och att den globala uppvärmningen gör det svårare för dem att hitta mat och lämpliga livsmiljöer.

Redan innan höstens rekordstora bränder och torkan i Australien beräknades koalorna ha minskat med hela 24 procent enbart de senaste tre generationerna. I höstens bränder kan 1 000 koalor ha dött och ännu värre är antagligen att skogarna de är beroende av nu brinner upp på bred front.

Australiens natur i kris
Koalorna är hotade och de kan närma sig utrotning. Faktum är att flera experter är överens om att Australiens natur är i kris. “Utan drastiska åtgärder ser framtiden för Australiens biologiska mångfald dyster ut”, skriver The Guardian i en artikelserie som bland annat tar upp att ingenstans i världen har däggdjursutrotningen varit större de senaste 200 åren än i Australien och det förväntas bli värre framöver. Minst 1 800 växter och djurarter har utrotats på grund av klimatförändringar, markanvändning, förlust av livsmiljöer och invasiva arter.

Australien är dessutom ett av de värsta länderna i världen när det gäller förlust av biologisk mångfald den senaste tiden, enligt en studie publicerad i Nature 2017. Tillsammans med sex andra länder är Australien skyldig till 60 procent av världens förlust av biologisk mångfald mellan åren 1996 och 2008.

– Koalorna är den ikoniska påminnelsen om vad som händer på bred front med vår biologiska mångfald och våra ekosystem, som ett direkt resultat av mänsklig påverkan. De borde vara katalysatorn som får igång samtal för att förstå och skydda all vår biologiska mångfald eftersom de är inte den enda arten som behöver skyddas, säger Rebecca Johnson, koala-genetiker på Australian Museum, till CNet.

Källor: CNet, New Scientist och The Conversation

Mer att läsa