Klimatutsatt örike förbereder att stämma fossila bolag och länder

Vanuatu. Foto: Av Phillip Capper – originally posted to Flickr as Eratap, Efate, Vanuatu, 13 April 2008, CC BY 2.0, Länk

Öriket Vanuatu i sydvästra Stilla Havet hotar med att stämma fossilbränslebolag ”och stater som stöder dem” eftersom nationen riskerar att drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna. 

– Orättvisan med klimatförändringarna är att de som varit minst inblandade i att orsaka dem drabbas först och mest. Vanuatu står i främsta ledet inför klimatförändringarna, men har gynnats minst från exploateringen av fossila bränslen. Därför påpekar jag nu för fossila bolag och staterna som stöder dem att skadorna från klimatförändringarna som kommer drabba Vanuatu inte går obemärkt förbi. Vår regering undersöker nu alla möjligheter att använda det internationella juridiska systemet för att skicka tillbaka kostnaderna för klimatförändringarna på fossilbolagen, de finansiella institutionerna och regeringarna som aktivt och medvetet orsakade detta hot mot Vanuatu, sa Ralph Regenvanu, utrikesminister i Vanuatu, vid ett möte med Climate Vulnerable Forum.

LÄS ÄVEN: • Miljöjuristen: Absurt att inte fler stora klimatutsläpp stoppas i domstol

Stora delar av öarna i Vanuatu ligger bara en meter över havet och de 260 000 invånarna löper därmed stor risk att drabbas av stigande havsnivåer och allt kraftigare stormar. När cyklonen Pam slog in mot öarna 2015 dog exempelvis 15 personer, 75 000 lämnades hemlösa och skadorna uppgick till över 590 miljoner dollar, vilket motsvarar 64 procent av landets bruttonationalprodukt, enligt Greenpeace.

LÄS ÄVEN: • Kan domstolarna göra för klimatet vad politiker och företag undviker?

Om Vanuatus regering tar fallet till domstol blir det första gången som en nation stämmer företag för klimatförändringar.

Källa: Greenpeace

Comments are closed.

Pin It on Pinterest