Gå till innehållet

Överfiske och klimatkris slår hårt mot Tunisiens fiskbestånd

Fiskebåt i Tunisien. Foto: English: Credits to Habib M’henni / Wikimedia Commons – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

På allt fler håll i världen blir det allt svårare att överleva som fiskare. FN har meddelat att 90 procent av världens alla fiskbestånd är överfiskade eller fiskade till bristningsgränsen. I Tunisien drabbas fiskare även av den globala uppvärmningen.

Fiskebåtarna i Tunisien åker allt längre ut till havs för att få tillräckligt med fångst. Förr räckte det med att åka på dagsturer 6-15 km ut i havet. Nu krävs det turer på upp till 230 km som varar i tre-fyra dagar. Dessutom gör svårigheten att hitta fisk att det kommer fiskare från flera områden till de områden där det fortfarande går att få en fångst.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot nya EU-bidrag som underlättar överfiske

Anledningen tros vara överfiske i en kombination med den globala uppvärmningen. Varmare vatten får fiskstimmen att förflytta sig till områden med rätt temperatur.

– Som ett sätt att livnära sig på är det här en döende industri, säger fiskaren Hafed Fayal, som jobbat som fiskare i 30 år, till The Guardian.

LÄS ÄVEN: • ”Farligt lite” torsk i Nordsjön

FN meddelade i fjol att nästan 90 procent av världens fiskbestånd till havs nu antingen är överfiskade, utarmade eller fiskas till bristningsgränser. Med tanke på att fisk står för 17-26 procent av allt animaliskt protein som konsumeras i världen och ungefär 200 miljoner jobb är kopplade till fisket, är det ett stort problem.

Enligt FN är bidrag till fiskeindustrin en av huvudorsakerna till överfisket:
– De subventioner som skadar fisket och som har orsakat den dramatiska minskningen av fiskbestånden under de senaste 40 åren måste dras tillbaka till 2020. Endast på det sättet kan vi börja uppnå de mål som det internationella samfundet kom överens om i målen för hållbar utveckling, skrev Mukhisa Kituyi, generalsekreterare för UNCTAD (FN:s organisation för handel och utveckling), och Peter Thomson, FN:s havssändebud, i juli 2018.

LÄS ÄVEN: • WWFs Fiskguide 2019: Inte en enda fiskart kan ätas säkert

Skadliga fiskerisubventioner beräknas uppgå till mer än 20 miljarder dollar per år enligt FN. De gynnar överfiske och går framför allt till storskaligt fiske. Småskaligt fiske sysselsätter 90 procent av alla fiskare, men står bara för 30 procent av världens fångst. FN anser att subventionerna istället borde gå till att gynna hållbart fiske.

Källa: The Guardian och FN

Mer att läsa