Gå till innehållet

Klimatkrisen slår hårt mot havssköldpaddor

Oäkta karettsköldpadda. Foto: ukanda – originally posted to Flickr as Loggerhead turtle, CC BY 2.0, Link

En ny studie av den starkt hotade havssköldpaddan oäkta karettsköldpadda visar att i slutet av århundradet kommer det inte längre kläckas några hannar och 90 procent av äggen kommer inte klara de högre temperaturerna.

Det är sedan tidigare känt att sköldpaddors kön påverkas av temperaturen. I takt med att den globala temperaturen ökar kläcks allt färre hannar. I dagsläget är 84 procent av de oäkta karettsköldpaddorna honor.

LÄS ÄVEN: • Studie visar sköldpaddors viktiga roll i ekosystemen och att 3 av 5 är hotade

Nu har en ny studie från University of Exeter studerat hur de olika scenarion som IPCC-rapporten tar upp påverkar oäkta karettsköldpaddor på Kap Verde. De kom fram till att även det mest hoppfulla scenariot, där jorden stannar vid 1,8 graders uppvärmning, skulle innebära att 99,86 procent av alla oäkta karettsköldpaddor kläcks som honor.

LÄS ÄVEN: • Efter år av naturvårdsarbete – havssköldpaddorna ökar i antal

De scenarior som vi ser ut att gå mot, eftersom få länder ens uppfyller målen med Paris-avtalet, kommer innebära att över 90 procent av de oäkta karettsköldpaddor som föds på Kap Verde dör redan innan de kläcks och av de som överlever kommer alla vara honor.

På Kap Verde lever en av de största populationerna av den hotade arten i dagsläget. Ett sätt att hjälpa arten är enligt forskarna att försöka se till att det finns svalare kläckplatser för dem, exempelvis i skugga.

Källa: University of Exeter

Mer att läsa