Klimatkrisen förvärrar för pollenallergiker

Pollen från Hassel. Foto: Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0

Allergiker kommer få uppleva längre och kraftigare pollensäsonger på grund av de människoorsakade klimaförändringarna.

I slutet av 2000-talet kommer pollensäsongen börja 40 dagar tidigare än under perioden 1995-2014 och den mest intensiva perioden kommer vara 19 dagar längre. Dessutom kommer mängden pollen varje år öka med upp till 200 procent på grund av den globala uppvärmningen och förhöjda nivåer av koldioxid. Det visar ny forskning från University of Michigan.

Redan idag startar pollensäsongen på våren upp till tre veckor tidigare än för några årtionden sedan.

I USA drabbas i dagsläget 30 procent av alla vuxna och 40 procent av alla barn av allergier. För vissa ger det bara symptom som rinnande ögon, nysningar eller klåda. Andra kan drabbas av svårigheter att andas.

– Luftvägsallergier som orsakas av pollen blir värre med klimatförändringarna. Våra resultat kan vara en utgångspunkt för ytterligare undersökningar av klimatförändringens konsekvenser på pollen och motsvarande hälsoeffekter, säger Yingxiao Zhang, forskarassistent i klimat- och rymdvetenskap och teknik och huvudförfattare till artikeln som publicerats i Nature Communications.

Malörtsambrosia en blivande pollenvärsting i Sverige

En tidigare studie har visat att det blir allt vanligare i Europa med känslighet mot växten malörtsambrosia (se bilder nedan), som kan orsaka eksem vid direktkontakt med huden och dess pollen kan orsaka andningsproblem och astma. Till perioden 2041-2060 beräknas antalet drabbade öka från 33 miljoner till 77 miljoner. Framför allt i Centraleuropa. Växten har också spridit sig till Sverige, men ännu inte etablerat sig här. Den har helt enkelt blommat för sent för att hinna sätta frön, men forskare från SLU har visat att det finns bestånd i norra Tyskland som är anpassade till svenska ljus- och klimatförhållanden och att växten kan bli ”en värsting för pollenallergiker”. Enligt en annan studie förväntas malörtsambrosian spridas och etablera sig åtminstone norr om Uppsala i en nära framtid.

Ett sätt att förebygga allergier hos små barn är att låta dem vara ute mer i naturen. Små barns immunförsvar utvecklas inte på samma sätt när det lever mer skyddat, inte leker lika mycket utomhus och inte kommer i kontakt med djur och växter på samma sätt som förr.

Malörtsambrosia. Foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0
Malörtsambrosians blad. Foto: Brunga, CC BY-SA 3.0

LÄS ÄVEN:
Köttallergi på uppgång i hela världen
Förebygg allergier – låt små barn vara ute mer i naturen
Bondgårdar ger skydd mot allergi
Vårregn ökar halten av viss sorts pollen

Källor: University of Michigan och Nature Communications