Gå till innehållet

Klimatförändringarna är unga svenskars största oro

WWF har låtit Sifo undersöka svenskars inställning till klimatfrågor. I “Klimatbarometern 2017” framgår att i åldersgruppen 16-25 år anger 94 procent att det är viktigt att leva klimatsmart, 43 procent har dragit ned på köttätandet, var tredje vill ta eget ansvar för att stoppa klimatförändringarna och var femte ung kvinna är vegetarian. Bland landets 16-20-åringar är klimatförändringar och miljöförstöringar bland de samhällsföreteelser som oroar dem mest och var femte tänker så gott som dagligen på klimathotet.

Samtidigt som det verkar som om landets unga har insett allvaret i klimatfrågan tycks inte det gälla befolkningen i övrigt. Köttätandet nådde nya rekordnivåer 2016 och svenskarna flyger dessutom allt mer. I Klimatbarometern 2017 framgick också att bland män över 50 är bara tre procent vegetarianer och att betydligt fler i medelåldern anser att deras livsstil inte påverkar klimatet.

LÄS ÄVEN: • Köttätandet och flygandet ökar i Sverige.

– Det känns hoppfullt att just de unga är på rätt spår. Om vi ska vi nå klimatmålen globalt måste koldioxidutsläppen plana ut före 2020 för att därefter halveras ungefär vart tionde år. Svenskarna har bland de största fotavtrycken i världen och släpper ut elva ton växthusgaser per år och person. Inför klimatmanifestationen Earth Hour 25 mars uppmanar vi beslutsfattarna att agera kraftfullt i omställningen mot det fossilfria samhället, så att vi kan börja leva inom ramarna för en planet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Förutom att flyga mindre så är det via vår föda som vi kan göra stor skillnad för klimatet.

– Matsvinnet måste minska kraftigt och köttkonsumtionen i Sverige behöver halveras. Drar vi ner på konsumtionen mår vi också bättre och håller oss friskare, samtidigt som det är bättre för klimatet och miljön, säger Anna Richert, expert på hållbar mat på WWF.

Källa: WWF

Mer att läsa