Gå till innehållet

Klimatförändringar och tyngre trafik kräver förstärkningar av 850 svenska broar

Östra bron i Karlstad (har ingen känd koppling till artikeln i övrigt). Foto: Jonas Bergsten – Photo taken by Jonas Bergsten using a Panasonic Lumix LX2., Public Domain, Länk

Trafikverket berättar för Dagens Nyheter att 850 svenska broar kommer att behöva förstärkas eller byggas om fram till år 2030. Det kommer kosta ungefär 10 miljarder och är nödvändigt för att broarna ska klara klimatförändringar och allt tyngre transporter från bland annat skogs- och gruvindustrin.

Trafikverket räknar med att skyfall och andra effekter av klimatförändringar kommer öka pressen på de svenska vägbroarna. När det samtidigt blir tillåtet att köra allt tyngre transporter måste vägbroarna anpassas.

– Klimataspekten finns alltid med när vi gör större investeringar, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket, till Dagens Nyheter.

2010 rasade en bro över Helge å i Skåne efter att en kraftverksdamm brustit och stora vattenmassor flutit ut i ån. Nu är bron på E22 över Helge å en av broarna som behöver bytas ut, för att klara framtida vattenflöden.

Enligt Raid Karoumi, professor i bro- och stålbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan, belastas gamla svenska broar mer i dag än vad de dimensionerades för när de byggdes. Nu är lastbilarna tyngre, hastigheterna har ökat och det gäller även trafiken.

— Det är en utmaning eftersom det är ett åldrande brobestånd och Trafikverket har begränsade resurser och måste välja vilka broar de prioriterar. Men jag tror inte att vi behöver vara oroade. Trafikverket har bra koll i dag, säger han till TT.

Källor: DN och Ekuriren

Mer att läsa