Gå till innehållet

Klimatförändringar kan utrota var sjätte art

Europeisk ål. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

Europeisk ål – en av världens akut hotade arter. Foto: Ron Offermans via Wikimedia

Om klimatförändringarna fortsätter i samma takt som nu kommer var sjätte art (16 procent) utrotas. Det är sammanfattningen av en ny studie som gått igenom 131 andra rapporter om ämnet.

Bland de analyserade studierna finns de som påstår att bara några få arter kommer utrotas medan andra studier menar att det kan bli upp till 54 procent av alla arter som försvinner. Rapportens huvudförfattare Mark Urban har kommit fram till att de mest troliga siffran vid vår nuvarande temperaturökningstakt kommer leda till att 16 procent av världens alla arter utrotas.

De europeiska arterna drabbas troligen “bara” av 5-6 procents utrotning, medan Sydamerika, Australien och Nya Zeeland ser ut att bli av med 14 till 23 procent av sina arter.

Mark Urban menar att vi fortfarande har chansen att stoppa utvecklingen genom kraftiga åtgärder, men att utrotningstakten kommer att öka för varje grad varmare planeten blir.

Tyvärr ser utvecklingen mörk ut. 2014 var det varmaste året på 135 år, många republikaner i USA tror fortfarande inte på klimatförändringar, Florida förbjuder termen “klimatförändringar”Vattenfall ser ut att fortsätta expansionen av brunkolgruvor, Jorden har passerat 4 av 9 hållbara gränser och Shell påverkar EU:s klimatpolitik och inleder snart borrandet efter olja i Arktis.

Källor: Sciencemag och The Huffington Post

Mer att läsa