Gå till innehållet

Klimatförändringar kan drabba albatrosser tidigare än man trott

Midwayöarna är hem till 19 olika havsfåglar och bland annat 75 procent av världens laysanalbatrosser, men ögruppen ligger lågt – bara 3,2 meter över havet i snitt och havsnivån höjs årligen med fem millimeter. Kraftiga oväder, som spås bli vanligare på en uppvärmd planet, kommer hota häckplatserna tidigare än man tidigare trott.

Midwayöarna är en känd häckningsplats för albatrosser. 2011 hade de ett tufft år. Två stora stormar i januari och februari fick vågor att översvämma öarna och i mars kom en tsunami och nästan 300 000 albatrossbon och mängder av andra havsfågelbon förstördes. Även ägg och ungar gick förlorade.

Den risken kommer att öka i framtiden när antalet extremväder förväntas bli fler. När dessutom havsnivån är högre kommer översvämningar hända oftare och få större effekt.

Enligt en datamodell som forskare vid U.S. Geological Survey tagit fram kommer 25 procent av Midwayöarna översvämmas vid stormar när vattennivån höjts 1,5 meter. Det skulle bland annat innebära att 40 procent av alla fågelbon på marken förstörs. Vid två meters vattennivåhöjning kommer 600 000 havsfåglar påverkas.

– När man tar med stormvågor ovanpå havsnivåhöjningen i beräkningarna kommer effekterna betydligt tidigare. Och havsnivåhöjningen händer snabbare än man förutspått, vilket i sin tur innebär att det kommer påverka fåglarna på ögruppen ännu tidigare, säger Nat Seavy, forskningschef vid Point Blue.

Nu förbereds inför en framtid när albatrosser och andra havsfåglar inte längre kan häcka på Midwayöarna i samma utsträckning. Bland annat sätts rovdjurssäkra stängsel upp på andra öar där exempelvis råttor annars skulle utgöra ett hot mot ungar och ägg. Förhoppningen är att de långlivade albatrosserna ska hitta nya häckningsplatser.

Källa: Audubon

Mer att läsa