Gå till innehållet

Klimatförändringar kan dämpa fågelsång

Fågeln med det märkliga namnet dickcissel lever i gräsmarker som blir allt torrare. Foto: Andy Reago & Chrissy McClarren, CC BY 2.0

Naturen tycks bli allt tystare. I USA har nästan var tredje fågel försvunnit sedan 1970 och fåglarnas gryningskonserter om våren tycks ha blivit tystare med mindre variation. Men det kan även finnas andra anledningar till den ökande tystnaden – klimatförändringarna påverkar hur fåglarna sjunger.

Forskare vid University of Oklahoma har undersökt hur klimatförändringarna påverkar fåglar som lever i gräsmarker och prärier. Dessa arter är redan bland de hårdast drabbade i Nordamerika. Sedan 1970 har de minskat med i genomsnitt 53 procent och deras livsmiljöer har flyttat minst 60 mil norrut. Den nya studien visar att de kommer få det ännu svårare i takt med att deras livsmiljöer blir allt torrare.

I torrare miljöer färdas inte ljud lika långt. Dessutom sjunger fåglarna mer sällan för att undvika uttorkning och för att inte tvingas spendera mer tid med att leta efter vatten istället för att hävda revir och hitta en partner. Ju torrare miljön var, desto svårare var det för fåglarna att kommunicera med sina grannar. Det gällde särskilt fåglar med stora revir och som sjunger i höga frekvenser eftersom dessa läten troligen är sämre på att höras förbi objekt som klippor.

I takt med att prärierna blir allt torrare kommer dessa miljöer troligen få en ändrad ljudbild. Fåglarna sjunger inte lika ofta för att spara på krafterna och vissa fåglar kommer anpassa sin sång för att den ska sträcka sig längre.

Än så länge har forskarna bara kunnat visa sina resultat i en virtuell miljö med hjälp av data från verkligheten och algoritmer baserade på olika klimatmodeller, men de söker nu efter metoder för att se i vilken utsträckning deras resultat stämmer överens med verkligheten.

Källor: Science och Ecology and Evolution

Mer att läsa