Gå till innehållet

Klimatförändringar hotar snöleoparden

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr https://www.flickr.com/photos/tony_enamel/21369167458

Snöleopard i hägn. Foto: Steve Tracy via Flickr

Mer än en tredjedel av snöleopardernas livsmiljöer kan bli obeboeliga om den globala uppvärmningen överstiger två grader, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden. Dessutom hotas vattenförsörjningen för 330 miljoner människor.

– Omedelbart agerande krävs för att stoppa klimatförändringarna och för att vidare hindra förlusten av snöleopardernas livsmiljöer, annars kan “bergens spöken” försvinna, tillsammans med viktiga vattenreserver för hundratals miljoner människor, sa Rishi Kumar Sharma, WWF:s globala chef för snöleoparder.

Det kan finnas så få som 4000 snöleoparder kvar i Asiens bergskedjor och de fortsätter att bli allt färre. De senaste 16 åren har populationen minskat med 20 procent på grund av förändrade livsmiljöer, tjuvjakt och konflikter med lokalbefolkningen.

I en varmare värld kommer de ha ännu mindre områden att leva i och dessutom ännu närmare människobostäder, vilket i sin tur riskerar att leda till att snöleoparder skjuts när de tar lokalbefolkningens boskap. Om temperaturen ökar i området riskerar dessutom snömassorna på bergskedjorna att förändra vattenflödet ner från bergen och förändra livsvillkoren för de 330 miljoner människor som lever inom en mil från floder som har sitt ursprung i snöleopardernas områden.

Världsnaturfonden jobbar nu med de lokala samhällena och länderna i området för att skapa en framtid där både människor och djur kan leva tillsammans, bland annat genom att försöka inrätta reservat för snöleoparder och genom att påverka ländernas i området att ta större hänsyn till klimatet.

Källa: Världsnaturfonden

Mer att läsa