Gå till innehållet

Klimatförändringar drabbar ostron och musslor i hela världen

Blåmussla. Foto: Benutzer:Darkone, 26. Oktober 2003 – Eget arbete, CC BY-SA 2.0, Länk

En ny studie från Australien visar att musslor och ostron runt om i världen drabbas hårt av försurning och klimatförändringar. De minskar i antal, blir mindre och får svagare skal.

Utsläppen av koldioxid hamnar i haven vilket leder till försurning. De lägre ph-värdena har en stor påverkan på musslor och ostron och gör det svårt för dem att producera sina skal. Det leder i sin tur till att färre av blötdjuren klarar sig och att de som överlever är mindre. Klimatförändringarna konstateras i rapporten vara den bakomliggande orsaken.

LÄS ÄVEN: • Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön

Det gäller även i Europa. Fram till år 2100 finns det till exempel risk för att blåmusslor helt försvinner från Bottniska viken. Försurningen av haven innebär inte bara att det kan bli allt svårare att få tag på ostron för oss människor utan även att musslornas och ostronens viktiga roll i ekosystemen försvagas. De filtrerar växtplankton från vattnet och är i sin tur viktig föda för bland annat uttrar, havsfåglar och humrar.

– Dessa djur är särskilt känsliga för försurningen i haven. Det finns många studier som visar att sänkta ph-värden påverkar dem negativt. Vi har visat i vår forskning att blåmusslor har förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Vi hoppas bara att de hinner. Vi är oroliga att klimatförändringarna går fort, säger marinforskaren Pierre De Wit, vid Göteborgs universitet, till SVT Nyheter.

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonsatsning på musslor i Östersjön

Forskarna bakom studien i Australien anser att det nu krävs bevarandeåtgärder för att dessa viktiga organismer ska kunna överleva och för att deras roll i matindustrin ska kunna bibehållas.

Källor: “Coastal acidification impacts on shell mineral structure of bivalve mollusks” och SVT

Mer att läsa