Gå till innehållet

Klimatbarometern: 2 av 3 tycker politiker borde göra mycket mer

“Isbjörnar och många andra arter som är beroende av havsisen kommer att drastiskt minska i antal. När havsisen försvinner ökar nyttjandet av Arktis genom ökad sjöfart, fiske, turism, gruvor och infrastruktur som alla påverkar naturen negativt”, skriver Världsnaturfonden. Foto: Richard Barrett / WWF-UK

Världsnaturfonden WWF har släppt sin årliga undersökning Klimatbarometern och resultatet kan tolkas som att det nu börjar hända saker och att det är kvinnor som går före. Nästan var fjärde svensk har valt bort flygresor det senaste året av klimatskäl och fler än så tänker så gott som dagligen på klimatförändringarna. Det är också den samhällsföreteelse som oroar svenskarna mest, med miljöförstöring på tredje plats.

Klimatbarometern är gjord av Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och den visar i år att allt fler ofta tänker på klimatförändringarna och dessutom gör aktiva val för att leva klimatsmartare jämfört med förra året. Jämfört med 2018 är det 13 procent fler som tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras livsstil negativt i framtiden (63 jämfört med 50 procent). Det är också fler som det senaste året av klimatskäl valt tåg före flyg och cykel eller promenad istället för bil. Mer än varannan svensk kan tänka sig att bara äta kött max en gång i veckan för att “hjälpa till att minska klimatförändringarna”.

LÄS ÄVEN: • Minskad köttkonsumtion i Sverige för andra året i rad

– Vi i Sverige behöver minska vårt köttätande om vi ska ha en chans att nå en hållbar nivå på vår klimatpåverkan. Äter vi mindre kött bidrar vi också till att stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. Maten är ett av de viktigaste områdena att åtgärda om vi vill hålla oss inom planetens gränser, säger Anna Richert, matexpert WWF.

Nästan var fjärde person i undersökningen har valt bort flygresor det senaste året för att minska sin klimatpåverkan.

LÄS ÄVEN: • Svensk flygstatistik 2018: Inrikesresor minskar, långdistans ökar

– Det är ett steg i rätt riktning att många valt att begränsa sitt flygande under det senaste året. Vi svenskar flyger fem gånger mer än det globala snittet och detta flygande behöver minska kraftigt samtidigt som åtgärder genomförs för att minska flygplanens klimatpåverkan. Flyget måste ersättas av klimatsmartare alternativ på alla sträckor det är möjligt. Det är hög tid för svenska politiker att prioritera underhåll och upprustning av våra tåg och järnvägar och se till att det blir enklare att åka tåg ner till kontinenten, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

LÄS ÄVEN: • Tillräcklig kunskap om massutrotningen – politiskt agerande saknas

För att fler ska ta tåget istället för flyget måste enligt de svarande tågbiljetterna bli billigare (48 procent), bokningsmöjligheterna förbättras (39%) och höghastighetståg byggas i Sverige (34%).

På påståendet “Jag oroar mig för att klimatförändringarna kommer att leda till att djur utrotas” svarade 61 procent antingen 4 eller 5, där 5 motsvarar “instämmer helt och hållet” och 1 är “instämmer inte alls”.

Det märkt också en växande frustration med våra politiker. 67 procent tycker att politikerna borde göra mycket mer. I fjol var motsvarande siffra 58 procent.

Källa: WWF

Mer att läsa