Gå till innehållet

Klassiska vårtecken och medborgarforskning avslöjar rekordtidig vår

Blommande sälg. Foto: Peder Winding

Tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg har aldrig rapporterats blomma eller haft lövsprickning så långt norrut över Valborgshelgen som i år. Det avslöjade medborgarforskningen Vårkollen där nästan 8500 observationer från över 1600 platser i landet skickats in. 

Vårkollen är ett samarbete mellan Svenska Botaniska Föreningen och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som tillsammans med nästan 8500 rapporter från allmänheten får en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet.

– Vi är glada att så många deltar i Vårkollen år efter år och hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Eva Waldemarson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Vårkollen 2019. Källa: SLU/Ola Langvall

Och klimatet har förändrats. Det kan Vårkollen avslöja eftersom det finns data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet att jämföra med. Då hade sälgen börjat blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg. I år är den till och med överblommad ända upp i södra Norrland, alltså längre norrut än där blomningen ens hade startat, förr i tiden.

Även häggen utmärker sig. Den brukade börja blomma först i mitten av maj i sydligaste Skåne. 2019 står häggen i full blom i stora delar av Götaland och Svealand.

– Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen har tidigarelagts några veckor sedan 1980-talet vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Ett sådant här extremt år flyttar gränserna för vår förståelse av vad som kan bli “normalt”, om klimatförändringen får fortgå, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Källa: SLU och Vårkollen

Mer att läsa