Gå till innehållet

Klartecken till en tredjedel av avverkningsanmälningarna i fjällnära skog

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

Under 2021 slogs det rekord i antal ansökningar om att få avverka i fjällnära skog. Nu har Skogsstyrelsen fattat snabba beslut om dessa 313 anmälningar och kommit fram till att en tredjedel av dem godkänns.

– Som ett resultat av ändrade arbetssätt, omprioritering, rekryteringar och inlån av personal från andra delar av landet, har vi kunnat fatta beslut i en hög takt under 2021. Vi har genomfört fältbesök till fots, från skoter och även med hjälp av helikopter, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord.

Fältbesöken krävs för att kunna bedöma naturvärden, beståndsålder, föryngringsmöjligheter och hänsynsbehov och annat som avgör om skogarna får avverkas eller inte.

313 ansökningar på sammanlagt 12 600 hektar har behandlats av Skogsstyrelsen under 2021. Två tredjedelar (209) av avverkningsansökningarna fick avslag eller delvis anslag och sammanlagt ska 300 miljoner kronor betalas ut till skogsägare som inte får avverka sina skogar.

Kristina Nilson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen berättar att det är ungefär 10 000 hektar som omfattats av avslagsbeslut i fjällnära skog under 2021.

Vad händer med skogarna som ni betalat ut ersättning för? Är de att betrakta som skyddade?
– Ett avslagsbeslut är inte samma sak som ett formellt skydd, och det är inte fastlagt i tidigare domar vad som gäller vid ägarbyte etc. Skogsstyrelsen har efterfrågat ett klargörande och Regeringen avser att återkomma med förslag som tydliggör bestämmelserna.

De avverkningsanmälningar av fjällnära skogar som ni inte gett avslag för är alltså fritt fram att avverka nu?
– I de områden som getts tillstånd kan markägaren avverka under förutsättning att man följer de krav som ställts i beslutet, säger Kristina Nilsson.

Det innebär att det nu är klart för avverkning i ytterligare ungefär 2 600 hektar fjällnära skog. Fjällnära skog omfattar cirka 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark och sträcker sig längs fjällkedjan från Norrbotten till de norra delarna av Dalarna.

Läs även:
• 1 400 kvadratkilometer fjällnära skog ska skyddas
Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar
• Nytt projekt uppmärksammar fjällnära natur
• Inventering av fjällnära skogar klar – ”bevarande är av internationellt intresse”

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa