Gå till innehållet

Klartecken för oljeprovborrning på Gotland

Närsholmen, Gotland. Foto: Erik Hansson

Närsholmen, Gotland. Foto: Erik Hansson

Bergsstaten har gett klartecken för Gripen Oil & Gas AB att provborra efter “olja och gasformiga kolväten” i fyra områden på Gotland.

Det handlar om fyra stora områden som bland annat rymmer både naturreservat och Natura 2000-områden. Ett av dem ligger på Gotlands sydöstra spets där naturområden som Faludden och Stockviken ligger (pdf), ett annat är på sydöstra sidan vid Närsholmen (pdf), det tredje på östra Gotland (pdf) och det fjärde vid Hejnum strax söder om Tingstäde träsk (pdf).

Tingstäde träsk anses för övrigt “mycket viktig för Visbys och Gotlands vatten-försörjning“.

Gripen Oil & Gas AB, som även vill provborra på Öland, kommer börja med fem brunnar och sedan utöka borrandet om det anses lönsamt enligt vd:n Niclas Biörstad.

Beslutet kan överklagas av “berörda mark- och sakägare” till och med den 27 oktober 2014.

Källa: P4 Gotland och Bergsstaten

Mer att läsa