Gå till innehållet

Klart: Kullaberg blir sammanhängande naturreservat och kanske nationalpark

Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Halvön Kullaberg i nordvästra Skåne rymmer natur med höga värden och en stor biologisk mångfald. Nu ska en ännu större del av området skyddas. Helsingborgs Dagblad skriver att Naturvårdsverket och länsstyrelsen nu är överens med markägarna om att slå ihop östra och västra Kullaberg till ett och samma naturreservat på 1000 hektar.

Avtalet med markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen är nu undertecknat och den redan rika naturen ska nu utvecklas utan skogsbruk.

– Det blir en kontinuerlig chans för skogen att föryngra sig själv. Träden får nå maximal ålder, 300 eller 400 år. Sedan får de bli död ved till gagn för fågelarter, lavar, mossor och svampar. Det är väldigt positivt, en fantastisk möjlighet för skogen att utvecklas på östra Kullaberg, säger Per-Magnus Åhrén, chef för länsstyrelsens naturskyddsenhet till Helsingborgs Dagblad.
Han menar även att det på sikt kan bli aktuellt att göra området till en nationalpark.
Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Omringad av tumlare i Skåne – ”vilken känsla!”

Förutom att skydda sammanlagt 1000 hektar på landsidan kommer man även att förbättra leder, se över skyltning, rastplatser pch p-platser i området.

LÄS ÄVEN: • Bild på tromben som uppstod i Sverige i veckan

I och runt Kullaberg finns ett väldigt rikt djurliv. Från klipporna ute på halvöns spets är kanske Sveriges bästa ställe för att ha chans att se tumlare och det finns även knubbsäl, ett rikt fiskliv, en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor vilket gör området populärt bland dykare.

LÄS ÄVEN: • Toalett förstörde pilgrimsfalkshäckning

I skogarna finns räv, grävling, rådjur och kronhjort, i kärrmarkerna finns gott om grodor och fågellivet är rikt med pilgrimsfalk, flera arter hackspettar och utmärkta möjligheter för att skåda havsfåglar.

Källa: HD

Mer att läsa