Gå till innehållet

Klädindustrin en av världens utsläppsvärstingar

Bomullsfält i Indien. Foto: Thiagupillai – Own work, CC BY-SA 4.0.

Det säljs allt fler kläder i världen och de används allt mindre. Samtidigt står textilproduktionen för mer koldioxidutsläpp än flyget och fartygstrafik tillsammans och orsakar stora utsläpp av mikroplaster och kemikalier. Det är några av slutsatserna i rapporten ”A new textiles economy: Redesigning fashions future”. 

Rapporten är skriven av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med en lång rad forskare, men även uppgifter från modeindustrin. Författarna skriver att klädproduktionen nästan fördubblats på 15 års tid och att varje plagg används mindre och mindre (36 procent färre användningstillfällen på 15 år). Dessutom återvinns enbart en procent av alla kläder som produceras. Resten kastas.

De över 100 miljarder ton kläder som tillverkas årligen står för enorma utsläpp. Enligt Ellen MacArthur Foundations uträkningar uppgår koldioxidutsläppen till 1,2 miljoner ton årligen, men enligt en rapport från i maj, “Pulse of the Fashion Industry Report“, är det över 1,7 miljoner. Klart är att klädindustrin står för mer utsläpp än flygtrafik och fartygstrafik tillsammans och är därmed en av de största utsläppskällorna i världen.

Dessutom släpper klädproduktionen ut kemikalier, använder över 90 miljarder kubikmeter vatten om året och släpper ut 16 gånger mer mikroplast än kosmetikaindustrin.

För att råda bot på detta måste modeindustrin satsa på en cirkulär ekonomi, fasa ut kläder som släpper ifrån sig mikroplast, förbättra återvinningen och använda förnybara resurser i produktionen, menar Ellen MacArthur Foundation.

Vad kan du själv göra?
• Köp begagnade kläder.
• Delta i klädbytardagar.
• Köp miljömässigt hållbart producerade kläder och använd dem mycket.
• Hyr dina festkläder.

Källor: Aktuell hållbarhet, “Pulse of the Fashion Industry Report“, ”A new textiles economy: Redesigning fashions future” och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa