Gå till innehållet

Kina uppmanar befolkningen att halvera köttkonsumtionen

I Kinas nya rekommendationer för matintag uppmanas befolkningen att mer än halvera sin köttkonsumtion. Om riktlinjerna kommer följas skulle det kunna innebära att världens utsläpp minskar med 1,5 procent, enligt en rapport från WildAid.

Rekommendationerna kommer från Kinas hälsodepartement och har som mål att minska övervikt hos barn. Det finns en koppling mellan överkonsumtion av djurprodukter som processat kött och övervikt, hjärtsjukdomar och typ-2 diabetes. I dagsläget äter kineser i snitt 272 gram kött per dag, vilket kan jämföras med svenskens 239 gram, vilket Världsnaturfonden tycker vi bör halvera. I USA äter man ännu mer – över 330 gram per person och dag.

LÄS ÄVEN: • Köttguiden 2016 – vi måste halvera köttkonsumtionen.

Naturorganisationen WildAid är inblandad i kampanjen för att skapa medvetenhet om att göra klimatvänliga konsumtionsbeteenden, få folk att äta nyttigare och försöka minska köttkonsumtionen i varje provins i Kina.

LÄS ÄVEN: • Livsmedelsverkets nya kostråd: Mer än halvera köttintaget.

I dagsläget beräknas kött- och mjölkkonsumtionen öka med 76 respektive 65 procent till år 2050 och enligt forskning står världens boskapsindustri för 15 procent av alla växthusgasutsläpp. Det är lika mycket som världens alla fordon tillsammans. Dessutom är boskap ett ineffektivt sätt att använda mark och vatten. I dagsläget brukas en tredjedel av världens land till boskapsskötsel och det orsakar bland annat stor skogsavverkning, förlust av biologisk mångfald och förorening av världens vatten.

Läs mer om vår klimatpåverkan som konsumenter i Naturvårdsverkets broschyr.

Källa: Independent och Climate Nexus via Djurens Rätt

Mer att läsa