Gå till innehållet

Kina skapar tio nya nationalparker

Siberisk tiger – en underart till tigern som lever i östra Ryssland och Kina. Foto: Appaloosa – Own work, CC BY-SA 3.0

I slutet av året ska Kina vara klara med tio nya nationalparker med en sammanlagd yta som motsvarar halva Sverige. Tanken är att binda ihop hundratals mindre reservat och stärka skyddet, samt att förbättra möjligheterna för naturturism.

De över 220 000 kvadratkilometer stora områdena sträcker sig över tolv provinser och rymmer allt från tropiska regnskogar till svårtillgängliga bergsområden med siberiska tigrar. Områdena får utökat skydd och binds samman med korridorer av natur som anses vara viktiga för många av de arter som lever i de blivande nationalparkerna.

I de tio nya nationalparkerna bor i dagsläget över 650 000 personer och Kina hoppas att de ska involveras i att skapa naturturism i de nya områdena. Kinas naturturismsektor är värderad till tre miljarder dollar och involverar 128 miljoner besökare per år.

– Hur effektivt ett områdes skydd är beror inte på hur väl ett naturreservat eller en nationalpark skapades utan på om lokalbefolkningens liv förändras. Att bevara natur är som mest effektivt om lokalbefolkningen kan få intäkter och ett bra liv på grund av den skyddade naturen, säger Li Xinrui, som jobbar med att involvera lokalbefolkningen i naturreservatet Guanba, till National Geographic.

Men det finns också exempel på hur önskan om att locka turister förstör den kinesiska naturen som ska locka dit dem, skriver National Geographic. I en rapport från Chinese Academy of Sciences 2018 beskrivs hur det på sina håll byggs vägar, elledningar och byggnader i känsliga naturområden och det värsta exemplet finns kanske i UNESCO-världsarvet Shennongjia National Park där det lokala styret 2011 beordrade att 60 meter från ett berg helt enkelt togs bort för att göra plats för en flygplats.

Nu är förhoppningen att de nya nationalparkerna ska ta större hänsyn och bidra till att fler människor ska få en koppling till naturen.

Källa: National Geographic

Mer att läsa