Gå till innehållet

Kina inför tillfälligt förbud mot att sälja vilda djur

Pytonorm på marknad i Indonesien. Foto: By Wolf Gordon Clifton / Animal People, Inc.Own work, CC BY 4.0, Link

Som en följd av att det nya coronaviruset sprider sig allt mer har Kina infört ett tillfälligt förbud mot att sälja vilda djur. Detta eftersom virusets ursprung spårats till en marknad i Wuhan som säljer vilda djur.

I dagsläget har enligt Dagens Nyheter över 80 personer dött och antalet smittade uppgår till över 2 300 i 13 länder. Tiotals städer i Kina har satts i karantän och nu meddelar även kinesiska myndigheter att det införs ett tillfälligt förbud mot att sälja vilda djur på marknader, restauranger och via nätet.

Flera organisationer höjer nu sina röster för att förbudet ska införas permanent.
– Kina ska hyllas för att de tagit ett sådant djärvt steg för att förbjuda handeln med vilda djur och vi bör uppmuntra landet att införa detta förbud permanent. Ett varaktigt förbud kommer att rädda människoliv och bidra till en återhämtning av djurpopulationer över hela världen, sade Steven Galster, grundare av Freeland som jobbar med att stoppa illegal handel med vilda djur.

Christian Walzer, global veterinärchef på Wildlife Conservation Society (WCS), håller med:
– Den kinesiska regeringens tillkännagivande att tillfälligt förbjuda försäljning av djurliv på marknader, restauranger och över e-handel måste bli permanent. Ett sådant förbud kommer att hjälpa till att stoppa framtida utbrott av zoonotiska sjukdomar, som exempelvis coronavirus från Wuhan. Det lärde vi oss efter utbrottet av en annan zoonotisk sjukdom, SARS 2002. Mönstret kommer att fortsätta att upprepa sig tills vi förbjuder försäljning av vilda djur, speciellt för livsmedel och på livsmedelsmarknader, inte bara i Kina, utan även i andra länder.

Ola Jennersten, senior naturvårdsexpert på WWF, som även skrivit om och bevakat den illegala handeln med vilda djur, anser att förbudet kan få betydelse även om det enbart är temporärt.
– Detta är ett initiativ som sannolikt kommer att påverka illegal arthandel mycket positivt. När en jättemarknad som Kina stängs, om än bara temporärt, kommer efterfrågan att minska vilket i sin tur sannolikt kommer att minska tjuvjakten.

Fler virus härstammar från handel med vilda djur
Det nya coronaviruset är inte det enda viruset som ska ha uppstått på grund av handel och förtäring av vilda djur. Sars, mers och ebola har alla spritts från vilda djur till människor och experter menar att risken ökar på grund av djurmarknader.

Enligt Diana Bell, professor vid University of East Anglias School of Biological Sciences är dessa marknader ”perfekta” för att virus ska spridas. Hygienen är dålig och djuren dödas ofta framför kunden så att ”det är blod överallt”, berättar hon för The Guardian.

En annan faktor som bidrar till spridningen av virus är att människan förstör djurens livsmiljöer så att de rör sig till nya områden och beblandar sig med andra djur eller kommer allt närmare städer där människor lever.

– En viktig lärdom från sars-viruset är att de underliggande rötterna till nyutvecklade zoonotiska sjukdomar kan hittas i den pågående krisen för biologisk mångfald med massiva förluster av arter på grund av överutnyttjande av vilda djurpopulationer och förstörelsen av deras naturliga livsmiljöer genom en ökande befolkning av människor, skrev Diana Bell i en studie från 2004.

Källor: DN, Mongabay och WCS

Mer att läsa