Gå till innehållet

Kattegatt hotas av bottentrålning – trots protester från lång rad tunga instanser

Trålare. Foto: CaptainHaddock assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., ">CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=444370

Trålare. Foto: CC BY-SA 3.0

Fisket i Kattegatt har varit reglerat sedan 2009 för att bland annat skydda torsken. Det har visat sig effektivt för att få fiskbeståndet att återhämta sig och för den biologiska mångfalden på bottnarna. Nu vill Danmark öppna upp området för fiske igen. Förslaget har väckt starka protester från miljörörelsen, myndigheter och partier.

Den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning i frågan om att utöka fisket i det fredade området i Kattegatt, men en lång rad tunga instanser har gett det danska förslaget kritik. Förutom Halmstads, Laholms och Båstads kommuner, länsstyrelsen i Skåne och Halland, samt flera lokala föreningar och partier har följande organisationer engagerat sig för ett fortsatt skydd: Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Levende Hav, Oceana, WWF Sverige, WWF Danmark, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fiskesekretariatet och Coalition Clean Baltic.

När trålningsförbudet infördes i Kattegatt 2009 kunde fiskeflottan ta upp 197 ton torsk. Motsvarande siffra på 1970-talet var 15 000 till 20 000 ton.

Under de sju år som skyddet varit aktivt har livet under ytan kunnat återhämta sig. Hotade och sårbara koraller har återvänt till havsbottnen och arter som havskräfta har fått sin livsmiljö åter. Det som sakta återhämtat sig riskerar dock att förstöras av bottentrålar som skrapar ren botten och Kattegatt är enligt Greenpeace fortfarande ett av de havsområden i Europa med sämst miljöstatus.

Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet 2010 har trålförbudet i Öresund lett till att det där produceras cirka 100 gånger mer ton fisk per areal jämfört med i Kattegatt. Dessutom finns det i Öresund en naturlig fördelning mellan olika åldrar på fiskarna, medan det i Kattegatt i stort sett enbart fanns unga torskar. Det är ytterligare ett problem för återhämtningen eftersom äldre fiskar är mer produktiva än yngre.

Rapporten kommer också fram till att det bara finns en sak som hjälper för att få tillbaka havens produktivitet – att minska den mängd fisk som dödas. Då krävs det politiska åtgärder. I ett större perspektiv är ett skonsamt fiske det enda långsiktigt hållbara för att föda jordens befolkning med fisk.

Genom att inte tillåta trålfiske kan man, enligt Greenpeace, istället öppna upp för skonsamt fiske med redskap som garn, krokar och burar i Kattegatt.

Greenpeace samlar in namnunderskrifter mot trålningen i Kattegatt och hittills har över 13 000 personer skrivit på protestlistan.

 

Källor: Greenpeace, Supermiljöbloggen, Aktuell hållbarhet och Havsmiljöinstitutet

Mer att läsa