Gå till innehållet

Katastrofläge för skärgårdens ejdrar

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Skärgårdsstiftelsens årliga inventering av ejdrar visar att det råder ett katastrofläge för beståndet i Stockholm skärgård. 119 kläckta ungar längs inventeringssträckan mellan Stavsnär och Maderö är det överlägset sämsta resultatet på fem år. Mellan 2011 och 2014 kläcktes det i snitt 569 ungar längs sträckan.

I sin rapport skriver inventeraren Claes Kyrk:
– Årets nivå med 119 kläckta ungar fördelade på drygt 1400 honor visar på ett katastrofläge för ejdrarna. Om trenden fortsätter med svaga häckningsresultat kommer arten snart att fasas ut till en betydligt glesare förekomst i skärgården.

Vad minskningen beror på vet man fortfarande inte på Skärgårdsstiftelsen.

– Drömscenariot hade varit att man hade lyckats identifiera problemet och vända utvecklingen så som man gjort med gråsäl och havsörn. Sannolikt är det bråttom, det finns ingen anledning att spara på krutet när det kommer till att lösa detta, säger Gunnar Hjertstrand, fältsamordnare på Skärgårdsstiftelsen till SVT Stockholm.

Det är inte bara i Stockholms skärgård det gått dåligt för ejdrarna. På Lilla Karlsö upplevdes i fjol den sämsta häckningen sedan mätningarna började på 1970-talet.

Läs mer:
Hur mår egentligen edjrarna och vad beror det på?

Källor: SVT och Levande skärgårdsnatur 2016

Mer att läsa