Gå till innehållet

Karta visar tusentals avregistrerade nyckelbiotoper

Tusentals nyckelbiotoper, det vill säga skog med höga naturvärden, har avregistrerats som nyckelbiotoper av de stora skogsbolagen för att kunna avverkas. Det visar en karta som aktiva i Skogsgruppen Kronoberg i Naturskyddsföreningen har gjort. Kartan täcker hela Sverige och bygger på data från Skogsstyrelsen. Många av dessa värdefulla skogar har sedan avverkningsanmälts eller avverkats.

En nyckelbiotop är skog med mycket höga naturvärden som inte får avverkas om skogsbolag och markägare är FSC-certifierade, vilket de flesta större skogsbolag är. Men trots detta kan skog som anses värdefull plötsligt bli av med sin status som nyckelbiotop och avverkas. Det framgick nyligen i programmet Striden om skogen som sändes i Kaliber på P1, där Erland Lindblad och Johan Marand som är aktiva i Kronobergs skogsgrupp medverkade. Radioavsnittet handlar om hur de stora FSC-certifierade skogsbolagen som Sveaskog, Holmen, Bergvik och SCA, själva bestämmer vad som ska vara nyckelbiotoper. Något som kan vara ett problem eftersom Skogsstyrelsen sällan kontrollerar vad skogsbolagen gör. I programmet granskas 120 avregistrerade nyckelbiotoper som ska avverkas eller har avverkats.

LÄS ÄVEN: • P1 Kaliber: 120 nyckelbiotoper avregistrerade och avverkningsanmälda

En nyckelbiotop är skog med mycket höga naturvärden som inte får avverkas om skogsbolag och markägare är FSC-certifierade. En nyckelbiotop i Västernorrland: tallhällmark vid Sör-Stormyrlidens västra reservatsgräns. Foto: Deryni via Wikipeida Commons

Kronobergs skogsgrupp skriver:
– Genom att göra jämförelser av skogsbolagens nyckelbiotoper från olika tidpunkter noterade vi hur stora mängder nyckelbiotoper avregistreras, ändras och flyttas runt. Efter att de försvunnit ur registret kunde de även ibland anmälas till avverkning och avverkas.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem

Enligt Kronobergs skogsgrupp har Skogsstyrelsen ingen historik på skogsbolagens nyckelbiotoper eller på förändringar som görs. De sparar heller inte äldre versioner av sin databas över bolagens nyckelbiotoper, utan denna skrivs över helt vid varje uppdatering. Men en stor mängd av bolagens filer med nyckelbiotoper, som skickats till Skogsstyrelsen över årens lopp som underlag, fanns kvar.

– Dessa filer har vi fått ta del av och vi har läst in materialet i en egen databas för att återskapa bolagens registrerade nyckelbiotoper från ett flertal tillfällen uppemot 20 år bakåt i tiden. På så vis har vi kunnat se vilka nyckelbiotoper som avregistrerats under årens lopp. Resultatet presenteras på kartan.

Kronobergs skogsgrupp skriver att det pågår ett systematiskt fiffel med nyckelbiotoper där de flyttas runt i landskapet allt eftersom man vill avverka. Denna tes styrks av Kalibers granskning och Skydda Skogens inventering och rapport ”Naturskogarna som hotas av staten.

Källor: Karta över bolagens borttagna nyckelbiotoper och Kronobergs skogsgrupp

Mer att läsa