Gå till innehållet

Kaninpunggrävling tillbaka i nationalparker efter 100 år

Större kaninpunggrävling. Foto: Bernard DUPONT from FRANCE – Greater Bilby (Macrotis lagotis), CC BY-SA 2.0, Link

Det har inte setts en enda kaninpunggrävling i Mallee Cliffs National Park i Australien på över 100 år. Tack vare ett nytt bevarandeprojekt, som håller invasiva rovdjur borta, verkar större kaninpunggrävling nu åter etablerad i området.

Större kaninpunggrävling är den enda levande arten i familjen kaninpunggrävlingar. 1931 sågs den sista individen av artens närmaste släkting, mindre kaninpunggrävling. Den utrotades troligen av invasiva arter som människan tagit med till Australien, som rävar och tamkatter.

För större kaninpunggrävling såg utvecklingen inte heller ljus ut. Förr levde de på 90 procent över Australiens yta i många olika livsmiljöer. Numera finns den bara i isolerade populationer i Queensland, Simpsonöknen och Tanamiöknen. Anledningen till att de hittas i två öknar är för att tamkatter inte trivs där.

Tack vare en lyckad återintroduktion hittas nu även större kaninpunggrävling i två nationalparker i New South Wales. Området där pungdjuren placerades ut har stängslats in för att hålla förvildade tamkatter och rävar borta.

– Det är verkligen viktigt för att kunna återinföra kaninpunggrävlingar i ett område. De har inget naturligt beteende att undvika rovdjur och vi har sett att de inte längre finns i områden som har ett överflöd av vilda katter och rävar, säger ekologen Laurence Berry till ABC.

2018 återintroducerades större kaninpunggrävling till Pilliga State Conservation Area och året efter i Mallee Cliffs. De släpps först i ett uppfödningsområde utan rovdjur och får sedan leva i ett 9 570 hektar inhägnat område. Det kommer bli det största området i Australien som är befriat från invasiva rovdjur.

Redan efter ett halvår hade de första kaninpunggrävlingsungarna fötts i det vilda och ytterligare nio lokalt utrotade arter kommer snart återinföras till området.

Inget annat land i världen har sett fler däggdjur utrotade än Australien och förvildade tamkatter utgör ett av de största hoten mot de inhemska arterna. Det beräknas att tamkatter dödar ungefär fem miljoner djur varje natt över hela landet. Inhägnade områden är nu det enda sättet att skydda den inhemska naturen från invasiva arter som katten, enligt Australian Wildlife Conservancy.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=4WMJUh_w1H8&feature=emb_title

Källor: Australian Wildlife och ABC

Mer att läsa