Gå till innehållet

Kan visenter minska risken för bränder i Spanien?

Visenter i Bulgarien. Foto: Анна Василева, CC BY-SA 4.0.

De senaste åren har allt värre skogsbränder drabbat Spanien. Förutom att minska den globala uppvärmningen så kan även visenter vara en del av lösningen på problemet.

Skogsbränder blir allt vanligare när klimatkrisen får temperaturen att öka och extremväder att bli vanligare. Andra faktorer som gör att 7 400 kvadratkilometer brunnit i Spanien de senaste tio åren är att allt fler småskaliga lantbruk läggs ned och betande får blir allt färre.

Utan betande får finns det gott om buskar och undervegetation kvar som gör att skogsbränder kan ta fart. En möjlighet att återigen få betande djur i naturen som minskar risken för eldsvådor är att låta visenter utföra arbetet. Det menar forskare som The Guardian pratat med.

Arten utrotades i Spanien för 10 000 år sedan, men allt fler visenter lever i stora inhägnade områden och bidrar där till biologisk mångfald och minskad risk för att skogsbränder ska sprida sig.

Visenterna håller områden öppna vilket skapar gläntor och ger möjlighet för andra växter att etablera sig. Veterinären Fernando Morán som är chef för European Bison Conservation Center i Spanien beskriver djuren som “en levande grästrimmer” eftersom de äter ungefär 9 kg träfiber och 21 kg skott och blad om dagen.

Det är fortfarande förbjudet att släppa ut visenter i Spanien, men allt fler markägare intresserar sig för att ha djuren. De har också återintroducerats till flera andra europeiska länder, så som Nederländerna, Rumänien, Ryssland, Bulgarien, Storbritannien och Polen och det lever nu vilda visenter i bland annat Tyskland, Schweiz, Polen, Belarus och Litauen.

Källa: The Guardian

Mer att läsa