Gå till innehållet

Kan militärt tränade delfiner rädda utrotningshotad tumlare?

Kaliforniatumlaren, vaquita på engelska, lever enbart i Kaliforniaviken och är en av världens mest hotade däggdjur. De kan vara färre än 40 kvar och de minskar i snitt med 40 procent per år. Nu har USA:s militär och tränade delfiner kopplats in för att försöka rädda arten.

Kaliforniatumlaren är väldigt nära utrotning. 1997 fanns det 567 exemplar kvar. 2015 var antalet enbart 59 och sedan dess har de minskat ytterligare. De hotas framför allt av att fångas i drivgarnsfiske i området av fiskare som egentligen är ute efter kalifornisk vekfisk.

LÄS ÄVEN: • Internationell räddningsaktion för världens minsta tumlare

För att rädda dem har ett internationellt team av experter kommit fram till en metod som de anser har störst chans att lyckas. Det första ledet är att över huvud taget hitta de små tumlarna och den uppgiften överlåts nu åt militärt tränade delfiner, som annars används för att hitta minor. När de väl hittats ska tumlarna fångas in och placeras i flytande fållor i Kaliforniaviken där de inte riskerar att hamna i fiskenät. Här är förhoppningen att tumlarna ska föröka sig under kontrollerade och skyddade former under övervakning.

LÄS ÄVEN
: • Svart marknad hotar världens minsta tumlare

Även om det är förbjudet att fiska med garnnät i viken så har Mexiko inte lyckats kontrollera att det inte sker något illegalt fiske. Kaliforniatumlarna betingar nämligen ett högt pris på den svarta marknaden.
– I den nuvarande takten kommer kaliforniatumlarna troligen vara utrotade år 2022 om inte det nuvarande förbudet efterlevs och kontrolleras bättre, säger Lorenzo Rojas-Bracho, ordförande i internationella kommittén för att rädda kaliforniatumlaren.

Infångandet är dock kontroversiellt. Omar Vidal, generalsekreterare vid WWF i Mexiko menar att det riskerar att döda de få kvarvarande individerna och att det kommer öppna upp för en boom i illegalt fiske när de förflyttats från viken. Han menar att tumlarna måste räddas där de hör hemma.

Hittills har kaliforniatumlare aldrig hållits i fångenskap och man vet inte om de kommer föröka sig. Därför menar andra experter, från National Oceanic and Atmospheric Administration och Southwest Fisheries Science Center att infångandet bara kan vara en del av åtgärderna som sätts in. Det är fortfarande ett välkontrollerat förbud mot garnnät som är den effektivaste metoden att rädda arten enligt dem.

Källa: The Guardian

Mer att läsa