Gå till innehållet

Kan domstolarna göra för klimatet vad politiker och företag undviker?

Oljeborrning i Texas. Foto: Eric Kounce, Public Domain. 

De senaste tio åren har antalet domstolsfall om miljön ökat kraftigt. Över hela världen stäms företag och regeringar för att de förstör möjligheterna för en framtid utan kraftiga klimatförändringar, det rapporterar Bloomberg.

Eftersom världens regeringar och företag inte gjort mer för att stoppa klimatförändringarna har allt fler miljöorganisationer, medborgare och regeringar vänt sig till domstolarna för att försöka stoppa den globala uppvärmningen. Argumenten varierar – från rena ekonomiska förluster på grund av miljöförstöring till frågan om inte en frisk natur är en rättighet för framtida generationer. Klimatförändringarna håller på att förvägra människor grundläggande rättigheter i form av vatten, mat, skydd och hälsa och eftersom det ibland är tydligt vilka som ligger bakom klimatförändringarna finns det också möjliga fall i domstolar.

LÄS ÄVEN: • Högsta domstolen godkänner klimaträttegång där unga stämmer USA

Oljebolag och stater stäms
I USA är det oftast oljebolag som stäms och i exempelvis Pakistan, Indien, Uganda är det regeringar som tvingas dyka upp i domstolarna. Både lokala och nationella myndigheter har stämts i Europa för att de inte lever upp till EUs miljökrav. I Schweiz har till exempel några äldre damer stämt staten för att den inte gjort mer för att stoppa den globala uppvärmningen.

Det så kallade “People’s climate case” pågår också i EU. Det är ett rättsfall som startats av namnkunniga jurister som företräder åtta familjer som drabbats av klimatförändringarna. En av dem är den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Det finns starka vetenskapliga bevis för att renskötseln kommer påverkas negativt av klimatförändringar och att EUs utsläpp är så stora att de påverka. Fallet är dock tidigt i processen och det kan ta år innan vi vet hur det går.

Segrar och nederlag
Utgången i miljörättegångarna världen över har varierat. Det har vunnits stora segrar i Colombia, Nederländerna och Sydafrika och på andra håll har rättegångarna skapat förändrade beteenden. I Tyskland köps det till exempel färre dieselbilar eftersom de snart kan förbjudas i städer. I USA har många stämningar misslyckats, men Trump-administrationen står inför en rättegång mot ungdomar som anser att statens inblandning i klimatförändringarna är ett brott mot konstitutionen.

LÄS ÄVEN: • Barn fick rätt i högsta domstolen – Colombia måste skydda regnskog

Skulle fler domstolar döma till miljöns och framtida generationers fördel skulle det kunna få stora konsekvenser för miljöarbetet i världen.

Källa: Bloomberg

Mer att läsa