Gå till innehållet

Kampanjer och förbud räddar akut hotad kondor

Bly
Kondor. Foto: Phil Armitage via Wikimedia

Kondor. Foto: Phil Armitage via Wikimedia

I helgen släpptes det ut fem kalifornisk kondor i norra Arizona. Det är an av världens mest hotade och sällsynta fåglar. 1982 återstod det bara 22 kondorer i hela världen, men tack vare åtskilliga uppfödningar och utplaceringar finns det idag åtminstone 232 kondorer i det vilda, varav 75 i Arizona och Utah i USA.

Det största hotet mot kondorer i det vilda har länge varit blyförgiftning eftersom de äter kadaver av djur som skjutits av jägare. Detta har lett till att de majestätiska rovfåglarna ibland även tvingats fångas in och behandlas för blyförgiftning.

Sedan 2005 har flera åtgärder sats in för att minska antalet blykulor i området. Dels informeras jägare om blyförgiftning, dels delas det ut kuponger för blyfri ammunition. Kampanjerna har fått ett stort gensvar och 80-90 procent av alla jägare i området har slutat med blykulor. Som en följd av detta är blynivåerna i kondorerna de lägsta på ett årtionde.

Kampanjerna i Utah har byggt på att jägare frivilligt ska byta kulor, men det har också införts förbud mot blyammunition i hela Kalifornien. Det debatteras nu på flera håll i USA huruvida förbud eller informationskampanjer är rätt väg att gå.

Källa: Arizona Central och National Geographic.

Mer att läsa