Gå till innehållet

Kampanj ska få folk att uppskatta nattfjärilar

Poppelsvärmare. Foto: Erik Hansson

Tre fjärdedelar av Storbritanniens befolkning associerar nattfjärilar med något negativt. En av tre tror att de är ohyra. Nu lanseras en kampanj för att förbättra deras rykte.

Många verkar dra ett likhetstecken mellan nattfjärilar och de två arter malar som äter kläder, vilket enbart är larverna till klädesmal och pälsmal. I Sverige finns dock över 2600 arter nattfjärilar. Många av dem kan också konkurrera med dagfjärilarna när det gäller vackra mönster och charm.

LÄS ÄVEN: • Nya tecken på en massiv utrotning av småkryp

I Storbritannien har Butterfly Conservation genomfört en undersökning bland landets befolkning som kom fram till att 64 procent av de tillfrågade förknippade nattfjärilar med att de äter kläder och en av tre ansåg att de är “ohyra”. 17 procent tycker de är fula och tolv procent att de är “skrämmande”. 

LÄS ÄVEN: • Stort intresse för att få insikter om insekter

Ungefär 20 procent anser dock att nattfjärilar är viktiga och nästan var tredje att de är intressanta. Nu hoppas Butterfly Conservation att de kan få fler att uppskatta även andra fjärilar än dagfjärilar. Med hjälp av kampanjen “Moths Matter” (“nattfjärilar har betydelse”) ska de försöka informera om hur vackra och fascinerande nattfjärilarna är, hur de är en födokälla för många andra arter och hur de spelar en viktig roll i att pollinera både vilda växter och folks trädgårdar.

LÄS ÄVEN: • Ljusföroreningar ger sämre pollinering på natten

Det finns även en annan aspekt av kampanjen och det är att hjälpa nattfjärilarna, som i många fall är hotade. I Storbritannien har två tredjedelar av de vanligaste arterna minskat de senaste 40 åren.

Källor: Birdguides

Läs mer

Mer att läsa