Gå till innehållet

Kammarrätten: Rätt med skyddsjakt i Junsele

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Idag har kammarrätten i Stockholm kommit fram till att det fanns grund för Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på den så kallade Junselevargen i februari 2013.

Eftersom tiden för skyddsjakten gick ut i mars 2013 kan inte jakten återupptas, men kammarrätten har ändå valt att pröva skyddsjakten eftersom “det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om skyddsjakt”.

Kammarrätten anser att de “dödade renar innebar en allvarlig skada och vid tiden för Naturvårdsverkets beslut fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Dessutom kunde inte jakt på den aktuella vargen förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.Detta trots att vargen är genetiskt viktig för vargstammen.”

Naturskyddsföreningen har meddelat att de kommer överklaga kammarrättens dom.

Igår utannonserade Naturvårdsverket att det blir skyddsjakt på Junselevargen och en hane i området. Beslutet kommer genomföras även om det överklagas.

Källa: Sveriges domstolar

Mer att läsa