Gå till innehållet

Kammarrätten dömer ut licensjakt på varg

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Idag meddelade Kammarrätten att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar förra vintern var olagligt.

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på vargar i januari 2013 överklagades först av Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen. Då stoppades jakten i väntan på Förvaltningsrättens dom, som slog fast att föreningarna hade rätt. Förvaltningsrättens beslut överklagades av Naturvårdsverket och Svenska jägareförbundet och nu har alltså även Kammarrätten gett naturföreningarna rätt.

Vild varg i Finland. Foto: Fredrik Nilsson

Vild varg i Finland. Foto: Fredrik Nilsson

I domen kan man bland annat läsa att Kammarrätten inte tycker att licensjakt är ett bra sätt att minska inavelskoefficenten bland den svenska vargstammen.
– Det syfte som Naturvårdsverket har angett som skäl för beslutet, att minska inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen, får anses vara acceptabelt i sig. Kammarrätten anser dock att Naturvårdsverket inte i tillräcklig grad har visat att det beslutade undantaget kunde förväntas leda till att syftet skulle uppnås. Mot bakgrund av att undantaget dessutom måste betraktas som omfattande anser kammarrätten att beslutet i vart fall inte kan anses som proportionerligt, skriver Kammarrätten i sitt beslut.

– Om det är olagligt att ha licensjakt på 16 vargar så är det helt ologiskt att regeringen öppnat för att skjuta 100 vargar. Nu hoppas jag att regeringen tar sitt förnuft tillfånga och tar en time-out för vargjakten. Kammarrättens dom innebär en framgång för oss, nu har Naturvårdsverkets och regeringens rovdjurspolitik fått sig en allvarlig törn. Två domstolsinstanser har nu sagt sitt, och underkänt beslutet om licensjakt 2013. Även om domen skulle överklagas, är det inte säkert att Högsta Förvaltningsdomstolen tar upp dessa till prövning, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Världnaturfonden menar i ett pressmeddelande att “med tanke på Kammarrättens dom bör Naturvårdsverket upphäva sitt beslut om licensjakt i början av 2015”.

Under en interpellationsdebatt i riksdagen idag förklarade miljöminister Åsa Romson vad hon anser om beslutet.
– Alliansregeringen tyckte inte att det var något problem, men den här regeringen anser att vi ska uppfylla de löften vi gett gentemot andra länder. Det handlar om vår trovärdighet när det gäller arbetet med biologisk mångfald runt om i världen. Då är det inte ovidkommande att vi i svenska domstolar har fått stopp på delar av de jaktbeslut som den förra regeringen fattade och att vi har öppna överträdelseärenden i den europeiska gemenskapen, sa Åsa Romson, enligt Svensk Jakt.

Åsa Romson berättade också att hon framfört till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) att det borde gjorts en tillfällig ändring i jaktförordningen den här vintern, men att de inte hunnit komma överens om några lösningar “inom ramen för den tidsrymd som fanns just nu”.

Källa: Naturskyddsföreningen,Kammarrättens beslut och Svensk Jakt 

Mer att läsa