Gå till innehållet

Kameror ska rädda fåglar och djur i jordbruket

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Danska forskare på Århus universitet jobbar med en sorts kameror som placeras på lantbruksmaskiner för att kunna upptäcka och förhindra att fåglar, rådjur, harar och andra djur hackas ihjäl av maskinerna. Målet är att kamerorna ska känna igen och upptäcka djuren automatiskt och larma lantbrukaren.

Projektet har fått en miljon kronor i bidrag och forskarna hoppas ha hinnat en lösning inom två år.

Att förhindra att djur dör är inte bara en djurskyddsfråga.
– Det är allvarligt. Dels kör man ihjäl ett vilt djur, sedan går djuren sönder så att det blir blod och päls i gräset som ska bli mat. Det blir fel bakterier i fodret och farligt för korna, säger Andreas Nilsson, fältförsöksledare vid Hushållningssällskapet i Kristianstad till P4 Kalmar.

Dessutom är det en tidsförlust och därmed en kostnad för lantbrukaren att behöva rengöra en maskin som kört över ett djur.

Redan idag används kameror som gör att ogräsrobotar “uppfattar” hur till exempel sallad ser ut och därmed kan rensa bort ogräs automatiskt. Förhoppningarna är därför stora på det danska projektet.

Källa: P4 Kalmar

Mer att läsa