Gå till innehållet

Kamerafälla fotar kungsörn som tar hjort

Kungsörn som attackerar en sikahjort. Copyright: Linda Kerley, Zoological Society of London (ZSL)

Kungsörn som attackerar en sikahjort. Copyright: Linda Kerley, Zoological Society of London (ZSL)

En kamerafälla som satts upp i Ryssland för att försöka fota de utrotningshotade sibiriska tigrarna fångade av en tillfällighet en dramatisk scen. Linda Kerley, som jobbar på Zoological Society of London (ZSL) och leder ett tigerprojekt i området, har genom åren hittat mängder av kadaver av de sikahjortar som lever i miljön. Men i december 2011 hittade hon en död ung hjort utan att se några synliga spår efter ett rovdjur. Det såg ut som om sikahjorten plötsligt dött på stället.

När Kerley kollade de kamerafällor som satts upp i närheten fick hon sig en chock. Tre bilder på två sekunder visar hur en kungsörn attackerar den unga sikahjorten genom att borra klorna i ryggen på den.

Linda Kerley har undersökt hjortkadaver i området i 18 år och aldrig sett något liknande. Även om det finns många historier om hur kungsörn tar stora byten finns det väldigt få bevis och en händelse som detta ska ses som ett undantag i kungsörnarnas normala diet av framför allt harar och skogsfåglar.

I Sverige ingår renkalvar och får till viss del i kungsörnars diet, men enligt rapporten “Åtgärdsprogram för kungsörnen” (pdf) som Naturvårdsverket gav ut 2011 är det framför allt dödfödda eller försvagade kalvar som den tar. De studier som gjorts på kungsörnens predation på renkalvar har visat att de dödar någonstans mellan 0,0 och 4,4 procent av kalvarna, men att det varierar kraftigt mellan olika år och olika områden. Andra rovdjur utgör ett betydligt större hot för renarna.

I samma rapport finns följande att läsa om kungsörnens situation i Sverige:
“Kungsörnen bedöms inte ha en långsiktigt livskraftig population i Sverige. Skälen till det är otillräcklig populationsstorlek, dålig häckningsframgång och förekomst av flera allvarliga hot, varav några påverkar arten under lång tid. De allvarligaste hoten mot arten är kollisioner (väg- och tågtrafik, kraftledningar, vindkraft), faunakriminalitet, störning, blyförgiftning och förluster av livsmil- jöer. Hot mot livsmiljöer är huvudsakligen skogsbruk utan naturvårdshänsyn och fragmentering av landskapet genom olika exploateringar.”

Källa: Live Scence och Naturvårdsverket (pdf)

Mer att läsa