Gå till innehållet

Kalhyggen och bränder påverkar jordmånen under lång tid

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

Störningar av jordmånen ger större effekter än man tidigare trott. Ny forskning, som publicerats i Nature Geoscience, visar att exempelvis kalhyggen och skogsbränder ger långvariga försämringar av en lång rad ekologiskt viktiga faktorer. Effekterna märktes upp till 80 år efter störningen och potentiellt ännu längre än så.

– För att bibehålla den viktiga rollen som jordmånen har i ekosystemen bör markägare ha i åtanke den påverkan som nuvarande och framtida störningar har på jorden. Speciellt skogsbränder som sker oftare än de historiska intervallen om 75-150 år, kalhyggen och avverkningar efter bränder, bör begränsas så mycket som möjligt. Inte minst i områden som tidigare blivit störda, säger forskaren Elle Bowd vid Australian National University’s Fenner School of Environment and Society.

LÄS ÄVEN: • Naturpodden: Skogsbränder, klimat och livets återkomst

Forskarna bakom studien samlade in 729 jordprover från 81 platser i Australien. Dessa platser hade utsatts för nio olika störningar – från skogsbränder till kalhuggning och avverkning efter bränder. De 729 proverna testades för exempelvis kväve, organiskt kol, fosfor och hur länge de påverkats av störningar från 8, 34, 78 och 167 år sedan.

LÄS ÄVEN: • Skogsforskare: Först 30 år efter kalhygge har koldioxidutsläppen neutraliserats

Tidigare forskning har visat att aska efter bränder kan injicera stora mängder näring till växter precis efter en brand, men mycket har varit okänt om hur störningar påverkar jorden på längre perspektiv. Man har trott att skogarnas jordmån återhämtar sig efter 10-15 år, men forskarna kom nu fram till att det tar betydligt längre tid än så.

LÄS ÄVEN: • Rekordbrand härjar i Kalifornien – ”det nya normala”

Efter en skogsbrand, när temperaturen i jorden kan nå upp till 500 grader C, kan det ta 80 år för jorden att återhämta sig och efter avverkning så mycket som 30 år. Forskarna bakom studien påpekar också att kalhyggen kan förstöra viktiga näringsämnen i jorden och röra upp organiskt material så att det släpps upp stora mängder koldioxid i atmosfären.

Dessa störningar påverkar allt från hur växter klarar sig till viktiga mikroskopiska samhällen av svampar och bakterier.

LÄS ÄVEN: • Kalavverkning stryper energi för svampar

I det område i Australien där proverna togs har 99 procent av skogarna påverkats av avverkning eller skogsbränder de senaste 80 åren, så det kommer ta tid innan de återhämtar sig. Enligt forskarna bakom studien är det troligt att andra skogar runt om i världen ställs inför liknande utmaningar efter bränder och skogsavverkningar.

Källor: Mongabay och “Long-term impacts of wildfire and logging on forest soils

Mer att läsa