Gå till innehållet

Junselevargtiken flyttad till Stockholm

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Uppdaterat: Junseletiken flyttades till ett lämpligt område i norra Stockholms län och släpptes natten till fredagen.
– Länsstyrelsen i Stockholm har det regionala ansvaret för att regeringens rovdjurspolitik genomförs och i det har det bland annat ingått att bistå Naturvårdsverket i det här ärendet. Om vargen stannar kvar i länet kommer den att ingå i vår ordinarie rovdjursförvaltning, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Den omdebatterade Junseletiken, som befinner sig i renskötselområden där den anses orsaka stor skada, har nu sövts ner och ska flyttas till nytt område ikväll. Som vi skrivit om tidigare har tikens öde bokstavligen pendlat mellan liv och död, men nu ska den alltså för fjärde gången flyttas. Vid de tidigare tillfällena har den återvänt till Junseleområdet varje gång.

– Veterinären konstaterar att tiken är i god form och att hon klarar en flytt. Vikten är 38 kilo vilket är normalt för en vargtik av den här storleken. Så snart hon har vaknat till kommer vi att börja transporten mot utsläppsplatsen, säger Magnus Kristoffersson, projektledare på Naturvårdsverket, till Svenska Rovdjursföreningen.

Källa: Svenska Rovdjursföreningen

Mer att läsa