Gå till innehållet

Julönskelistan till riksdagen: Stoppa avverkningen av värdefull naturskog, fasa ut kalhyggesbruk och skydda mer skog

Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Foto: Annette Seldén/N

Stoppa avverkningen i alla skogar med höga naturvärden, sänk Sveaskogs avkastningskrav, fasa ut kalhyggesbruket och höj anslaget till skydd av skog.  Det är några av de önskemål som ett antal miljöorganisationer och forskare denna vecka har skickat till riksdagsledamöter, svenska EU-parlamentariker och ministrar i ett upprop inför jul.

Det är dags att agera nu, skriver miljöorganisationerna och forskarna i uppropet.  För enligt två nya internationella rapporter från IPBES och IPCC krävs det att vi omgående minskar trycket på naturen. Mer skog måste skyddas och vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att bruka skogen. Miljöorganisationerna och forskarna skriver:

– Vi är flera organisationer och forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren. Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs under kommande år.

Gijmiesgielas, Norrbotten. Gammal naturskog i Maskaure samebys renbetesmarker. Sveaskog har redan brutit en väg genom skogen. Foto: Björn Mildh

I brevet finns en lista med exempel på flera hotade naturskogar med höga naturvärden som ska avverkas, två av dem är redan avverkade. De kvarvarande skogarna behöver skydd nu

Till 2020 ska minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system, enligt CBDs konvention om biologisk mångfald. I dagsläget är bara 6 procent av den produktiva skogen långsiktigt bevarad i Sverige.

I uppropet framgår det att vi inte har råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten.

Julian Klein, talesperson i Skydda Skogen säger:
– En förenad internationell forskarkår varnade världen i decennier om konsekvenserna av fossila bränslen för mänskligheten, långt innan de första politikerna vågade implementera blyga åtgärder. Nu igen, varnar en förenad internationell forskarkår om konsekvenserna av den utarmning av biologisk mångfald som pågår för mänsklighetens överlevnad. Det behövs snabba beslut, inga decennier av väntan och det behövs stora tag, inga blyga åtgärder!

Drygt 45 000 privatpersoner och 23 organisationer har tidigare krävt skydd av samtliga skyddsvärda skogar som Sveaskog förvaltar genom kampanjen Vår skog. Kampanjen genomfördes under början av 2019 och en stor namninsamling med krav om förändringar överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan. Men sedan dess har det varit tyst från beslutsfattarna.

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Leif Lundberg står med ryggen till. Skogen har inventerats av Fältbiologerna och de fann rödlistade arter. Foto: Björn Mildh.

Miljöorganisationerna och forskarna skriver att för att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:
• Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.
• Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.
• Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.
• Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Sveaskog planerar att avverka den ca 200-åriga senvuxna barrblandskogen vid Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun. Foto: Björn Mildh.

Sammanlagt har 27 representanter från 26 organisationer, en sameby samt 13 forskare skrivit under uppropet. Några av de organisationer som har skrivit under är Klimataktion, Naturskyddsföreningens olika lokala grupper, Fridays for Future, Mossornas vänner, Fältbiologerna, Naturens Rättigheter och Naturfotograferna. Skydda Skogen är initiativtagare till uppropet och till en debattartikel.

Mer att läsa